Служение

Предаване за СЛУЖЕНЕТО НА БОГА във висшата му форма и за смисъла на човешкия живот.


АллатРа ТВ представя:
Как от изначално мъртви да станем вечно Живи?
Какво е Спасението и какво Служенето?
Духовният Свят, място, където цари Любов, Хармония и Свобода.
Коя е точката, от която се зараждат всички събития?
Човечеството се намира в „последните си дни“, какво мога да направя Аз за предотвратяване на най-лошото?
Катаклизмите се усилват, какъв знак е това?
Какво е страшният Съд?
Кои са предсказанията за последните дни в светите Писания?
В очакване на идването на Утешителя – в християнството, Имам Махди – в исляма, Майтрея – в Будизма и Посланика на Бога в другите религии.
Сведения за идването на Утешителя, за неговите действия и златното хилядолетие.
Коя е Божията Войска или така наречените Хелиари?
Сведения за Сестри Аллат.
Какво е Софиево и Мариево служене?
Каква е ролята на жената в служенето на Духовния Свят?
За висшата преданост към Духовния Свят и разбирането на смисъла и важността да се служи на Бога.


Участници в предаването са: Игор Михайлович Данилов, Татяна, Жана, Тея, Ана, Елчин и Андрей.
Повече можете да видите в сайта на АллатРа ТВ на адрес: https://allatra.tv/

allatra_detail04

Коментари

дек 28, 2018 | Публикувано от в Предавания с Игор Михайлович