Истината и плевелите

АллатРа ТВ представя:

Човешкият живот е много кратък. Как да се ориентираме в множеството пътища, водещи към Бога? Как да не се объркаме сред плевелите, изкривяванията на Истината, грешките в преводите на различни езици и интерпретациите от ума на посредниците? Какво е загубено в писанията на различни религии? Защо дори в рамките на една религия, хората изкуствено се разделят на „свои – чужди”, въпреки че Бог е Един? Как да открием онази единна за всички Истина, която ни обединява и като единно човешко семейство с една-единствена духовна цел – да стигнем Бога? Как да се научим да се уважаваме и обичаме един друг, да живеем в Божията Любов, а не просто да мечтаем за това, правейки обратното?

С какво съзнанието улавя на хората и как обездвижва на духовния път? Изследвания на човешкото съзнание като фалшификатор на събитията. Примери от съдебните разследвания.

Исторически факти. Как са се създавали писанията и в каква форма се поднасят на съвременния човек? Как се появяват подмените в свещените писания в резултат от превода на различни езици в различните времена, когато е доминирал потребителския формат на мислене?

Изследвания и примери за различни преводи на Библията, Корана, променящи първоначалния смисъл в полза на потребителските „традиции“. Да се страхуваме се от Бога или Го обичаме? Да бъдем роби или да служим? „Пречистване на вярата“ или „Искреността на чувствата“? Раят – земно място с любовници и богатства или вътрешно състояние на безкрайната Любов? Човек е създаден два пъти? Къде се намира душата?

Как и защо се появили посредниците браманите-свещеници, които взели ролята на тълкуватели на индуистките писания? Какво е „вътрешният огън“ в зороастризма, „състоянието на Буда“ в будизма и как се тълкуват днес във формата на потребителския светоглед? Как системата внедрила подмени и какви са последствията от това в съвременния свят за хората, търсещи духовния път? Кой и защо е създал посредниците между Бога и човека? Как системата раздели хората на „приятел или враг“? Защо все още тече борба между хората въз основа на религиозна идентичност, тоест принадлежност към една или друга религия като организация?

Проектът „Съзидателно общество“. Важността на екипа при предаването на Изконните Знанията на други поколения. Важността на човешкото внимание, неговите стремежи и желания: каквото желае и където насочва вниманието си, това се реализира.

Човешкото внимание, силата на наблюдение като огромна сила е важен фактор за бъдещите открития в квантовата физика. Каква е фундаменталната разлика между човешкото внимание и това на животните? Какво означава фокусирането на човешкото внимание върху съзидателните процесите? Изконна физика АЛЛАТРА, науката на „Беляо Дзъ“. Експерименти във времето, как може да се влияе на бъдещето и от бъдещето към настоящето: особености на механизмите на работата на фантомните и стационарните частици на микрониво. Нови функции на „XP NRG".

Как да променим бъдещето? Изборът на човек.

С участието на Игор Михайлович Данилов, Жана, Ана, Тая и водещата Татяна.
Приятно гледане.

Официален сайт на АллатРа ТВ: https://allatra.tv/
поща: info@allatra.tv

allatra_detail04

Коментари

юли 4, 2020 | Публикувано от в Предавания с Игор Михайлович