За духовната Благодат

Беседа с Игор Михайлович Данилов, водеща е Татяна Новак.


В предаването се засягат темите:
Как да се почувства Божията Любов и как да се трупа вътре в човека.
Защо хората изгубват контакта с нея и изпадат в униние.
Как се активира съзнанието в момента преди човек да е стъпил на духовния път.
Как да придобием истинен Живот вътре в себе си.
Как, благодарение на простичките инструменти да почувстваме реалността на Духовния Свят и да направим своя избор.

allatra_detail04

Коментари

сеп 24, 2018 | Публикувано от в Предавания с Игор Михайлович