От атеиста към светостта

Огромна помощ за всеки, който иска да постигне Свободата!


Отговорите на основните въпроси от атеистите, вярващите, свещениците и хората, стремящи се да намерят пътя към истинското Безсмъртие.
Черното и бялото.
Какво е истинското Безсмъртие и как може да бъде постигнато приживе без посредници?
Особеностите на работата на съзнанието, неговите трикове и филтри по духовния път.
Шаблоните на съзнанието в инкубатора на системата.
Как да се освободим от оковите на системата и да намерим духовната Любов и истинското щастие.


Във филма ще видите и научно популярният филм „АТЛАНТИДА. Елитът в търсене на безсмъртието"

Във филма ще научите Истината за произхода на елита в съвременното човешко общество, неговата, история и плановете за нов световен ред. Елит е древно понятие, чийто корен идва от предишната цивилизация, наречена Атлантида и произлиза от собственото име на последния й владетел – Ел.

Подробно са представени и хронологично подредени фактите разкриващи най-голямата тайна на нашата цивилизация – стремежа на елита да повтори постижението на Атлантите и отново да достигне пълно господство над всички хора и народи. Представят се сведения за предишната цивилизация, начина й на живот, технологиите, обществото и т.н., които са се запазели в древните литературни източници от Шумер, Вавилон, Еллада, както и в много от митовете на народите по света.

Високоразвитата цивилизация на Атлантите не е мит! Тя притежавала изключителни технологии, многократно превъзхождащи днешните. За голямо съжаление Атлантида като общество регресирала и достигнала до пълен морален и духовен упадък, за което е била унищожена. В много от сведенията унищожението й се споменава под формата на потоп.

Как идеологията на наследниците на атлантите се е отразила на мирогледа на съвременния човек? Историята на развитието на заговора на световния елит. Рязката и бърза промяна на климата, както тогава, така и днес.

Всичко се повтаря! Но нещата зависят от избора на всеки един човек. КАКВО ИЗБИРАШ ТИ?

allatra_detail04

Коментари

ное 15, 2018 | Публикувано от в Предавания с Игор Михайлович