За магията

АллатРа ТВ представя:

Преследвайки силата и желаейки да я „притежава на всяка цена“, човек попада в капаните на системата, която впоследствие му отнемат повече, отколкото получава. Човек попада в мрежата на невидимата зависимост от системата посредством проводниците на третите сили, които отнемат Живота му. Важно е да знаем и да бъдем предупредени за опасностите, които ни очакват, правеки контакт с невидимия материален свят.

В предаването се разкриват следните въпроси:
Магията отдавна е предмет на изучаване от науката. С нейното изучаване се занимават цели институти, при това се изучава не по-лошо от физиката. Но защо обществото не се информира за резултатите от тези изследвания?
Как невидимия тънко материален свят влияе върху ежедневието на човек?
Каква е същността на магията?
До какво се свеждат всички ритуали и какъв е техния смисълът?
Какво представлява силата предавана по наследство и в какво е същността ѝ?
Защо религиозните обреди са заимствани от древните магически ритуали? В какво се състои физиката на процеса?
Има ли разлика между черната и бялата магия?
Каква е разликата между магьосниците и шарлатаните?
Какво реално плаща човек за посещението или сделката с магьосника?
Как магьосниците използват образа и името?
Притежава ли атрибутиката с отличителни знаци някаква сила?
Религията на „субличността" Санта Муерте, какви са нейните принципи и цели?
Аяуаска – измамата на човешките очаквания, каква е същността на халюциногенния процес и крайният резултат? Посетил ли е човек света на Бог или е бил в поредната халюцинация на съзнанието?
Как да различим Живото от мъртвото?
Какво е човешкият енергиен отпечатък?
Каква е същността на механизма на работа на дистанционното (безконтактно) въздействие, използвано в религията вуду?
В кои месеци от годината магьосниците попълват своята силата?
Какво се случва, когато се отрича Божията Любов (например миграцията на магьосниците от Латинска Америка, Испания и Мексико)?
Феноменът на техниката за предсказания при слиперите.
Особеностите на Дим Мак като техника за самореанимация – какво е важно да се знае.
Пред какво е безсилен всеки магьосник и всяка трета сила?
Как влияят работните знаци?
Как човек може да противостои на демоничните прояви на своето съзнание и влиянията отвън?
Как духовно свободният човек може да управлява своето съзнание?

С участието на Игор Михайлович Данилов, Жана и водещата Татяна
Приятно гледане.

Официален сайт на АллатРа ТВ: https://allatra.tv/
поща: info@allatra.tv

allatra_detail04

Коментари

дек 3, 2019 | Публикувано от в Предавания с Игор Михайлович