Седем основи

Седемте основи на АллатРа

Базови основи в светогледа на духовно-съзидателното общество

Седем основи

Ценността на Живота е в Свободата на Избора. Единствено Контрола над Себе Си и Духовно-Нравственото Усъвършенстване са способни да доведат хората до Обединение, Съзидание и придобиване на Духовно Достояние.


Първа основа

ЦЕННОСТТА НА ЖИВОТА

Най-ценното в този свят – е човешкия живот. Живота на всеки човек, трябва да се пази, както собствения, дори и да е кратковременен, той дава шанс на всеки да преумножи своята най-главна ценност – вътрешното духовно достояние, това единственото, което открива пътя на Личността към истинното духовно безсмъртие.

Главната ценност в своя живот преумножавай във всеки ден, понеже човек е внезапно смъртен. Стреми се към съвършенството, съчетавай личния избор и дейностите си с най-главния смисъл на твоето съществуване – духовно-нравственото преображение, служенето на висшите общочовешки духовни ценности.


Втора основа

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Свободата на избора – това е най-големия човешки дар.

Този, който ежедневно се труди над духовно-нравственото в себе си, придобива неизменна личностна свобода – свобода от собствения егоизъм, от страховете и илюзиите на този свят, от безкрайните земни желания и съмнения, страдания и заблуждения. Това е тази истинската свобода на човешкия дух, не ограничавана от нищо земно, която дарява човека с вътрешна опора, прави го силен и независим от какви да е обстоятелства.


Трета основа

КОНТРОЛ НАД СЕБЕ СИ

За човек няма по-голяма власт в света, от властта над самия себе си, понеже в духа се таи победата над материята. Притежанието на контрол над самия себе си е много по-ценно от притежанието на каквито и да било земни богатства, понеже той открива пътя към опознаването на Мъдростта, помага на човешкия ум да се освободи от своите низки страхове, тесните сводове на заблудата, извисява го над своята самодостатъчност, преодолява преградите на материалното мислене и му позволява да открие безкрайната сфера на познание на Истината.

Където е човешкото внимание, там са и неговите мисли, думи и дела, там е и неговия живот – неговия край и начало. Всеки човек умеещ да се владее, контролиращ своите мисли и емоции, даряващ хората със своята безгранична Любов, е най-богатия и най-щастливия човек на тази земя.


Четвърта основа

ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Живей както повелява Душата, действай по Съвест. Следвай нормите на нравственото поведение и духовната работа над себе си. Всеки ден се преобразувай към по-добро, усъвършенствай се с всяко благо дело, блага мисъл, дълбочинно чувство. Постъпвай с другите така, както искаш да постъпват с тебе.

В процеса на духовно-нравственото самоусъвършенстване човек е способен посредством разширеното състояние на съзнанието да познае Истината, да излезе от рамките на ограниченото материално мислене, да открие в себе си много повече способности и възможности в настоящата реалност. Истинската сила на влияние човек получава само тогава, когато се докосне с духовните източници на своята човешка същност.


Пета основа

ЕДИНСТВО

Единството в духа поражда единство в света. Обединявай и твори! Разединява – системата, обединяват – хората! Хората биват разединявани от материята и нейните потребности, а се обединяват в едно единно цяло от духовното достояние.

Работата над себе си и духовно-нравственото самоусъвършенстване помагат на човек да се обедини със своя духовен източник, даряващ истинната свобода. Служенето на духовното Благо – Добро, води до обединение на личността със своята духовна природа. Всички хора изначално имат една обща ценност – духовното достояние. Това е гарант за съгласие и обща цел, това е нещото, което прави всички хора единни в своята истинна същност.


Шеста основа

СЪЗИДАНИЕ

Твори добро и не служи на злото.

Живей с духовното достояние, това, от което ражда всяко благо творение. Само тогава ще виждаш събитията в Истинската им светлина, ще разбираш хората и тяхната дълбока същност и ще си способен да коригираш живота и труда според своята Съвест. Живей според своя духовно-нравствен източник пораждащ благи чувства, мисли, думи и дела.

По-добре да се живее трудейки се и според Съвестта си, черпейки своята съзидателна сила от духовния източник, от колкото да пропилееш в илюзии живота си сляпо служейки на системата на ненаситната материя. Всичко в този свят е взаимосвързано и за личността нищо не се случва просто така. Човек – е гостенин в този свят: с каквото се е родил, с това си заминава, без да е способен да вземе кое да е съкровище от този материален свят заедно със себе си. Бързай още в този живот да увеличиш в себе си своите духовно-нравствени богатства – духовното достояние, понеже това е единственото нетленно съкровище – духовна сила, която открива на личността пътя към истинското безсмъртие. Мира и съгласието в обществото започва от мира и съгласието вътре в самия човек.


Седма основа

ДУХОВНОТО ДОСТОЯНИЕ

Духовното достояние не трябва да се търси във външния свят, понеже то е вътре в човека, в неговото духовно-нравствено преобразяване на чувствата, мислите, думите и делата. Ако активния човек потопен в гъстия материален свят на суетата, живее със своето вътрешно достоянието от духовния свят, то и в достиженията приживе неговата мъдрост не ще има граници, и неговите дела ще са свързани с изконния смисъл в живота му.

Всичко земно е временно и променливо в прахта на мига наречен човешко съществуване. Желанието за лична изгода носи бремето на безкрайните проблеми, изсмукващи човешките сили. Желанието да се получи временна земна власт ражда постоянно страдание и умъртвява личността още приживе. Искреното желание за преодоляване на своята земна природа и реалната духовна работа над самия себе си издигат човек над неговата самодостатъчност и откриват великата съкровищница на духовното достояние. И тогава какъвто и да бъде земния изход – ти вече си Победител в своя живот!

allatra_detail04

Коментари