Плоча с изобразени знак АллатРа и последният владетел на Нововавилонското царство – Набонид от Харан, управлявал от 556 – 539 г. пр.н.е. (Късен Вавилон; VI в. пр. н. е.; музей Шанлиурфа, Турция)

Коментари