Социалната мрежа – Инструмент за разпространение на Знания

В днешните динамични времена всеки съвременен човек разбира важността от осведомеността. За едни това е залог за успешен бизнес, за други – възможност да бъдат в крак с всички политически, модни, социални събития, а за някои – съхранение на Живота.

Август и Септември 2017 в Северна Америка се случиха няколко мощни природни бедствия. Благодарение на Интернет можем да видим, какво реално се случва в района на бедствието, да се поучим от горчивия или позитивния опит на другите, а също така да преосмислим ценностите, с които живеем в момента. Какво искам да кажа? „Сърфирайки“ в мрежата заедно с моите приятели, попаднахме на информация как в района на бедствието хората проявили своите човешки качества, сплотили са се, самоорганизирали са се и в този критичен за живота им момент са се спасили взаимно.

В помощ на дадената самоорганизация послужила социалната мрежа – Фейсбук. Благодарение на лесната и бърза комуникация много хора спасили не своя живот, но и живота на много други около тях и. Ето някои цитата на хора, преживели бедствието:

„Мога да кажа, че Facebook спаси огромен брой хора! Да, още от първата минута след нощното бедствие всички комуникирахме, научавахме новините, изпращахме молби за помощ. Тъй като аз самата не бях в непосредствена близост до спасяващите се хора, считах за по-смислено да разпространявам публикациите във Facebook, които често звучаха като военни сводки!”
Елена Суворова-Филипс, Хюстън, Тексас

„Много обичам Тексас, тук живеят хора от всички краища на Земята, но си помагат взаимно, вземат бедстващи на лодките си, отварят домовете си за нуждаещите се от убежище“, споделя Анастасия Гукс. – Виждам колко силни са тексасците: дори по време на такова изпитание са обединени и изпълнени с любов един към друг. Всичко ще премине и ще възстановим всичко, защото нашето най-голямо съкровище е в сърцето ни.”

Всяка социална мрежа е преди всичко милиони живи хора. Всеки използва социалните мрежи по различни причини, но вътрешната потребност за хармония, мир, щастие и Любов обединява всички ползватели или доминиращата част от тях. Благодарение на тази вътрешна потребност и лесната и достъпна комуникация, хората са способни на чудеса в подобни тежки ситуации. Спасяването на човешкия живот е едно малко чудо, не защото човек просто е спасил своето тяло, а защото е запазил възможността да постигне най-важното, смисъла на своя живот – да стане истински свободен. Свободата от негативни качества дава пространство на добрите. А как да постигнем тази така желана вътрешна свобода? За целта на човек са нужни Знания, Знания, които са заложени във всяко учение, философия или религия, но за наша огромна радост отново са дадени в своята чистота на човечеството. Втората стъпка е ако сам си разбрал за важността от тези духовни Знания – сподели ги с ближните, а каква по-добра възможност за споделяне от социалните мрежи има днес? Нещо повече, тези Знания са способни да преобразят живота на цялото човечество към по-добро. Благодарение на книгите на А.Нових и предаванията с Игор Михайлович Данилов аз получих своята свобода, и щастието заигра в моята Душа. И не мога вече да седя безучастно, всяка свободна минутка споделям тази безценна информация, защото съм абсолютно сигурен, че е способна да помогне на хората да станат свободни и истински Живи.

Накрая ще цитирам редове от любимата ми книга:

„Благодарение на новите технологии човек и сам в полето е войн, защото сам носи Духовната истина на много хора. Всеки човек днес получава възможност за възпроизводство на информация и нейното бързо предаване и разпространение. И на всеки получил тази информация му се дава правото да извърши своя осъзнат избор: да продължи да служи на разрушителната Воля на Животинския разум или да въплъти съзидателната Воля на Духовния свят.

Днес са се сформирали такива уникални условия, при които човечеството може да използва своя шанс и да преобърне монадата в страна на духовно развитие на цивилизацията. То може да създаде абсолютно ново обществено устройство на света, използвайки инструментите за информационно въздействие на Животинския разум върху хората, но в съвършено противоположно направление и цели – развитие на човечеството в духовно съзидателна посока. Личният принос на всеки един човек в общото дело на духовното преображение на обществото е много важен. Може да се каже, че всяко, дори на пръв поглед „незначително“ и малко действие, извършено с цел разпространение на Истината, в крайна сметка се отразява на глобалната ситуация в обществото и формира неговото бъдеще. Така, както морето е образувано от множество поточета и реки, така и глобалното съзидателно информационно поле се формира от мислите и постъпките на множеството хора, които са възприели Истината и са станали негови активни проводници.

Ако човек, разполагайки с цялата тази информация, пожелае да я разпространи, му е необходимо:

1) да предостави на хората целия обем от Знания, изложени в тези книги, като се стреми да ги разпространи до максимално много хора по целия свят;
2) да съдейства за процесите на обединение на хората, основавайки се на тази информация, която неизменно води до промяна в поведението, формиране на нови ценности и духовно самовъзпитание на обществата.

В условията на реализация на тези задачи неизбежно ще се сформира критична маса в световното общество, която ще бъде способна да се самоорганизира и да решава важни въпроси и да претворява взетите решения в живота. Активната комуникация на всеки участник само ще засилва и разширява въздействието от тази информация, предавайки емоционално-психически тонус на другите хора, заразявайки ги с примера на поведение, общи идеи и действия. Като цяло няма нищо сложно. Най-важното е информацията да се предаде до хората в чист вид, да бъдем активни участници в процеса на образуването на новото общество и неотлъчно да работим над себе си.”
из книга АллатРа на Анастасия Новх

Ако не сте безразлични към своето и бъдещето на хората около вас и горе написаното ви е докоснало не бъдете безучастни, а четете, гледайте и споделяйте този безценен подарък – за да може Изконното Знание да полети като сокол в своя огнен полет към новия Живот.

allatra_detail04

Коментари

авг 31, 2019 | Публикувано от в Статии