Силата на Любовта и Благодарността

Благодарността, като искрено чувство е трудно да се отдели от Любовта. Колко пъти сме виждали и чували думите – Любов и Благодарност! Съществува дори израза: „Вдишваме любов – издишваме благодарност”. Наистина, щом Бог е Любов и е навсякъде, тогава и Любовта е в нас, просто не я забелязваме, забравили сме за нея. Когато обръщаме внимание как с всяко вдишване се изпълваме с Любов, най-естественият отговор ще бъде чувството на Благодарност.

Любовта и благодарността най-важния фундамент. Щом започнем да ги изпитваме, в нас започва да доминира доброто и положителното, оставяйки на страна всичко негативно.
Това просто действие може изцяло да промени живота на човека!

Решаваща роля за качеството на живота играят мислите, на които обръщаме внимание. Именно те формират нашето настояще и бъдеще, просто защото мисълта е началото на зараждането на кое да е действие, а живота ни се определя от съвкупността от всички наши действия. Мислите могат да бъдат както позитивни, така и негативни. Всеобщо известен факт е, че доминиращата част от мисловния поток е съставен от негативни мисли. Ако човек не упражнява воля и не избира добрите, като следствие, той ще се окаже завладян от негативните мисли. В това състояние ще му е много по-трудно да се откачи от деструктивното в полза на позитивното, но все пак и тогава има инструменти за бързо овладяване на ситуацията – духовните практики и медитациите.

В книгата на писателка Анастасия Нових – „Сенсей IV” се разказва за духовната практика „Любов и благодарност”. Зачитайки я разбираме, че тя се отнася към духовната практика „Лотосов цвят“ с която можете да се запознаете в книгата „Сенсей I”.

– Тази медитация също се отнася към „Лотоса“. Тя е много ефективна в такива случаи. И най-главното – достъпна, за който и да било „давещ се“ в океана на Животинското си начало. Нейният смисъл е следният. В началото, както обикновено се съсредоточаваме върху слънчевия сплит, проявяваме в него лотосовия цвят и концентрираме върху него цялата своя любов, тоест изпълняваме медитацията „Лотосов цвят“.

След като успокоиш своите мисли и се съсредоточиш над положителното, започваш да си представяш, че твоето тяло се състои от множество миниатюрни сфери или пък атоми, клетки, като цяло докъдето ти достига въображението.

Много е важно да видиш строежа на своя организъм и да си представиш всяка една негова клетка. Виждайки тези конгломерати взимаш всяка една сфера или клетка, както ти е удобно, и визуално изписваш върху нея, една по една всяка буква, изключително силната духовна формула, състояща се от две прости думи: „Любов и Благодарност“. При това не е важно на какъв език пишеш тези две думи, важна е тяхната същност. Тази формула работи на принципа на Граала. Та нали Любовта и Благодарността са единственото нещо, което човек може да даде на Бог.

По този начин в медитацията постоянно запълваш милиарди клетки от организма със съответните надписи, вследствие на което концентрираш мисълта върху тази мощна формула, оздравявайки своя организъм не само физически, но и духовно. Клетката, върху която сте оставили надписа, завинаги остава под защитата на тази мощна формула. Изпълвайки своето тяло с тази формула ти не само се очистваш от мисловната кал, но и един вид проявяваш вътрешната светлина, струяща от тези клетки, все едно се разпалват множество малки лампички и вътре в теб става все по-светло и по-светло… Да, важно е при изпълнението на дадената медитация да си съсредоточен само върху тези две думи и всички странични мисли да бъдат отстранени.

– Страничните мисли? – проговори Руслан, дали отговаряйки на самия себе си или пък задавайки въпрос на Сенсей, макар че се обръщаше непосредствено към Женя.
– Да. Дори когато просто размишляваме, в нас преминават на веднъж няколко различни мисли, прескачащи се една друга. По време на медитация този процес, естествено, се спира, но при всеки е различно. При лоша концентрация неконтролируемите мисли изплуват на заден план, и можеш неусетно по време на медитацията да преминеш към обмислянето на нещо странично. В тази медитация е важно да се съсредоточите така, че да няма никакви излишни мисли.
– Разбрах, – доволно проговори Женя. – значи, трябва добре да се съсредоточим. Руслан сви рамене, очевидно не съвсем разбирайки същността на тази медитация:
– Хм, и всичко е толкова просто? Превключвам своето въображение и това е всичко?
На което Сенсей отвърна:
– Макар на пръв поглед тази медитация да изглежда съвсем проста, дори наивна, както спомена Руслан „превключвам своето въображение и това е всичко“, то… нещата не са
така прости. Заедно с въздействието на тази силна формула, благодарение на човешкото въображение се задейства и силата на мисълта. Силата на мисълта – това е своеобразен тласък към реализацията на определена програма в човека, която се отразява върху неговото духовно и физическо здраве. Колкото повече хората се намират в периметъра на своето Животинско начало, то сумата от техните проблеми, в това число психологическите и физическите е следствие на първо място от техните лоши мисли. В случая тази медитация е изключително полезна не само за тези, които искат да въдворят ред в себе си, но и за тези хора, които страдат от различни заболявания. Та нали практически 80% от болестите са в резултат на психологически заболявания. Колкото повече човек мисли за болестта, толкова по-тежко я преодолява.
– Да, така си е, – потвърди нашият психотерапевт. – Случва се човек така да се впечатли и постоянно да мисли за своята болест, че после е невъзможно да се отърве от нея, защото дотолкова вкоренява в себе си тази мисъл, че в неговия случай тя става неизлечима. В този смисъл съм съгласен с теб Сенсей. За хората, на които им се тресат нервите, дадената медитация действително ще бъде много по-добро средство от всички съвременни ефективни лекарства взети заедно.

Ясно е, че човешката мисъл не може да се излекува с химия. Химията е добра само като бърза помощ за организма, но не повече от това. – и след малка пауза продължи, – М-да, човешкият мозък на този етап все още си остава най-загадъчното вещество, при това почти неизучен – И с усмивка продължи: – Удивително, но в дълбока древност по някои въпроси, свързани с него, хората знаели много повече, отколкото днешното човечество.
– Дори не можеш да си представиш колко повече – уточни Сенсей.

allatra_detail04

Коментари

юли 4, 2019 | Публикувано от в Статии