Разликата между учението и религията

Разликата между учението и религията

…Сенсей, обясни ми, каква е разликата между понятията „Учение и Учител“, за които ти постоянно говориш в нашите разговори, както и „Религия и Свещеник“, за които през цялото време глаголи нашият „скъп отец“, – кимна той към Вано.

– Разликата е огромна, – произнесе Сенсей. – За да ти стане ясно ще ти го обясня образно. Така, какво е Учение. Представи си един човек вървящ по безкрайната пустиня на живота под изгарящото слънце на безкрайните проблеми. Той изпитва жажда, нетърпима жажда, която пронизва цялото му тяло и целия му духовен свят. Затова той търси източник на чиста вода, стреми се да се изпълни като празен глинен съд, да се налее с влага. И той най-накрая намира кладенец в пустинята. Към кладенеца с верига е прикрепена кофа. И Учението – това е веригата. Учителят – кофата. И човекът благодарение на Учението и Учителя може да извади от кладенеца безценна чиста вода и да напои своя разум и тяло до насита. А кладенеца с безценната чиста вода – това е неговият дълбоко скрит духовен свят, неговата душа. Душата – това е частица от Бога. И по принцип задачата на Учителя (кофата) – с помощта на Учението (веригата) е да извади от дълбините на ушата Истината, скрита в нея. Защото нищо външно не може да донесе на човека такава полза и не дава реално осъзнаване за Бога, както
добитите от собствените дълбини съкровища на Душата. И е казано, че във всеки човек е скрит Бог. Тъкмо от този неизчерпаем източник Учителят черпи вода, с която пои човека.

– А религията?

– Е, религията, да ме простят всички, можем да сравним със сребърна лъжица, прикована със златна верижка към тоалетната чиния, В която поднасят на жадните изпражненията на материалното битие. Съдържанието в лъжицата – това също е течност, в нея има частички от източника, но реално вече преработени от хората и смесени с материалните изпражнения. Тъкмо за това не утолява жаждата, а и понамирисва на тоалетна.

Мъжете се засмяха.

– Да, сине мой, твоите думи са до болка обидни, – произнесе отец Йоан и добави:
– Но смисъла е истинен.

Всички помълчаха известно време. Отец Иоан се замисли, гледайки някъде далече, подпирайки брадичката си с ръка, и после произнесе:

– Сенсей, защо не създадеш Учение, и да станеш същата тази кофа за жадните?

Сенсей се усмихна и каза:

– Извинете ме, но това няма да стане. Защото няма нищо по глупаво в света от кофа прикована към празен кладенец.

Скорпион сериозно погледна Сенсей и промълви:

– Но нали не всички кладенци са пресъхнали! Та нали има такива пътници в пустинята на живота, които действително изпитват истинска жажда!

Сенсей втренчено погледна Скорпион с някакъв необикновен поглед, добър и в същото време пронизващ дълбините, така че, а той целият се разтрепери, и отговори:

– Повярвай ми, който в пустинята на живота наистина изпитва жажда, на този винаги ще му бъде даден източник! Ще му се наложи единствено да приложи усилие и да се напие от собствените си шепи. Защото няма да му се даде кофа, тя вече е закована върху везните.

– Извинявай, но не те разбрах съвсем.

– Ако поискаш и се замислиш над моите думи, ще разбереш. А ако не разбереш, то не си бий главата, не ти е дадено.

Очите на отец Иоан се оживиха, все едно направи някакво велико откритие. Той възхитено изрече:

– Слушай! А везните – това са…

Откъс от книгата на А.Нових – Съдбоносен Кръстопът.
allatra_detail04

Коментари

фев 22, 2015 | Публикувано от в Статии