Притча за молитвата и лисичката

Високомерието е опасен враг дори и за мъдрия

Притча за молитвата и лисичката

В Египет, където в дълбока християнска древност имало много велики манастири един монах дружил с необразован наивен християнин – феллах. Веднъж християнинът казал на монаха: – Аз също почитам Бога, който е сътворил този свят! Всяка вечер наливам в една паничка козе мляко и го слагам под палмата. През нощта Бог идва и изпива моето млекце. То много Му харесва! Нито веднъж не е било да остане и капчица в паничката.

Чувайки изречените слова, монахът не могъл да не се разсмее. Той добродушно и находчиво обяснил на своя приятел, че Бог не се нуждае от козе мляко. Но въпреки това християнинът си държал на неговото. И тогава монахът предложил на следващата нощ двамата тайно да наблюдават какво се случва след, като паничката с козе мляко бъде оставена.

Речено – сторено: монахът и християнинът застанали през нощта не далече от нароченото място и на лунната светлина видели как към паничката се доближила лисичка и излокала до капчица цялото мляко, Християнинът бил сразен все едно от мълния от откритието. – Да, – съкрушен признал той, – сега виждам – това не е бил Бог!

Монахът се опитал да утеши християнина и започнал да обяснява, че Бог – това е Дух, че Той е съвършено различен по отношение на нашия свят, че хората Го опознават по особен начин… Но християнинът стоял посърнал, а после заплакал и си отишъл в своята колиба.

Монахът също се запътил към своята килия. Но наближавайки я той с удивление видял пред вратата Ангел, препречващ пътя му. Монахът от страх паднал на колене, а Ангелът казал: – Този простоват човек нямал ни образование, ни мъдрост, ни начетеност, за да почита Бога. А ти със своето образование, мъдрост и начетеност му отне тази възможност…

Ще кажеш ли без съмнение, че постъпи правилно? Но едно не знаеш, о мъдрецо: Бог, взирайки се в искреното сърце на този християнин, всяка нощ изпращал до палмата лисичката, за да го утеши и приеме неговата жертва.Из книгата: „Несветите светци" и други раскази от Архимандрит Тихон

allatra_detail04

Коментари

фев 14, 2015 | Публикувано от в Статии