От къде изникват Изконните Знания?

Картината на Н.К.Рьорих „Заръка на Ригден Джаппо“

Падналият камък в пясъка — шумолене на песъчинки.
Плискащата се вълна — шумолене на песъчинки.
Твоят стремителен бяг,
Стъпката в пясъка — шумолене на песъчинки.
Животът — това е само крачка,
А годините в него — шумолене на песъчинки.
Ригден Джаппо

Кой е Ригден Джаппо? За това е написано много малко, търсейки в интернет излиза една и съща информация сред различните източници, дори в социалните мрежи има „мъдреци“ регистрирани с това име, добре е поне, че някои от тях си признават, че това е само пиар ход. Най-много от цялата намерена информация за Ригден Джаппо можем да намерим в творчеството на писателката Анастасия Нових. Единствено тя е разказала по-подробно за този Образ или Същност кой е и каква роля играе в човечеството. Разбира се, това име е споменато и в трудовете на Н.К.Рьорих, но всичко, което може да се разбере е, че Ригден е – владиката на Шамбала.

И така, нека да разтворим леко завесата.

Първите книги на А.Нових се казват точно така: „Сенсей. Изконният от Шамбала“, което потвърждава информацията от трудовете Н.К.Рьорих. Но Шамбала както си е била, така си и остава най-загадъчното място на Земята, тя таи множество тайни, за нея се носят различни сказания и слухове, но въпреки всичко, тя продължава да бъде това, което е в действителност – Духовният център на Земята. Именно Шамбала следи за събитията в света, именно посредством Аватарите или посланиците на Шамбала света получава Знанията за Вселената и Човека. Днес човечеството се намира на своеобразен съдбоносен кръстопът, където хората посредством своя избор решават своята бъдеща съдба, а последната дума остава тъкмо за Ригден Джаппо. Нещо повече, Той взема това решение не в Шамбала, а намирайки се непосредствено сред хората като обикновен човек, общувайки с много от тях и наблюдавайки със своите земни очи какъв избор правят. Пречи ли им нещо в тяхното духовно развитие? Какво им пречи да изградят един наистина Човечен свят? Отговора е очевиден, никой не им пречи, освен самите тях.

Кой е всъщност Ригден Джаппо? Първо, преди време, посредством различни посланици, а сега лично и с помощта на А.Нових Той е предал огромно количество Знания. А какво представлява Знанието? „Знанията не като „собственост” или „свои умозаключения”, а в понятието за Мъдрост Свише, протичаща през вековете. Мъдрост, като Отворена Порта, за навлизане в това удивително висше състояние на одухотвореност, през която идва озарението от Този, който е създал всичко". из книга АллатРа. Това са ключовете от портите водещи към Вечността. Но притежаването на ключовете не е достатъчно, трябва да се положат усилия, за да се отворят тези порти и да се прекрачи прага, а това е лична работа на всеки един човек.
Второ, в предадените от Ригден Джаппо Знания няма и намек от сектантство, манипулация или налагането на някакви безумни идеи. Единствено човешкия ум е способен да украси информацията в една или друга страна.
И трето, Ригден Джаппо е наблюдател от чиято последна дума зависи бъдещето на цялото човечество, но тук трябва ясно да се знае следното: Ригден Джаппо изразява само и единствено Божията Воля, Той нито добавя, нито отнема, Той е ушите и очите на Бога в нашия свят.

Връщайки се към книгите на А.Нових, трябва да се отбележи, че там Той се появява под различни имена. Например в някои от тях се дава ясен намек, че Ригден – е Архангел Гавриил, което е православната интерпретация на образа, в исляма – е Архангел Джабраил. Освен това в няколко от книгите се споменава, че на земята Ригден е бил и в образа на един от духовните основоположници на Киево-Печьорската Лавра, където изживял остатъка от своя живот като Агапит Печьорски. Мощите на този известен по целия свят лечител и до ден-днешен се намират в Лаврата и носят изцеление на хиляди вярващи.

Ако изучим внимателно образа на Архангел Гавраил, то ще намерим следните откъси.

Архангел Гавриил бил избран от Бога, за да донесе благата вест на Пресвета Дева Мария, а с това и великата радост на всички хора за идването на Спасителя Иисуса Христа, Синът Божии. Именно за това на следващия ден след Богоявление, 8 април по нов стил, християните почитат Архангел Гавриил, който донесъл Тайнството за нашето спасение.

Ако йерархията на Архангелите започва от Михаил, войнът и покорител на всички врагове Божии, то Гавриил се намира на второ място. Господ Го изпраща за известяване и разясняване на Божиите Тайни.

Архангел Гавриил – е един от седемте свети Ангели, които съгласно книга на Товит. „възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия” (Тов. 12, 15) Името Гавриил на еврейски означава „Сила Божия“.

Архангел Гавриил също така се споменава няколко пъти е Светото Писание като небесен вестоносец, когото Бог изпраща, за да извести хората за Своите планове за спасението на рода човешки.

Различните източници разказват по различен начин едно и също, на иконите се изобразяват на пръв поглед различни образи, но същността е една – Той е Вестоносец. Ако сравним неговия образ с този на войнстващия Михаил, решаващ Божиите дела с меч в ръка, то Гавриил използва друга сила – Силата на Знанието и Любовта.
Нека се обърнем към още един източник:

„Дори самия Ригден Джаппо понякога се появява в човешко тяло. Той съвсем неочаквано се появява в светите места, манастирите и в нужния час съобщава своите Пророчества.

През нощта или рано сутринта, преди изгрев-слънце, Владетелят на Света идва в Храма. Влиза. Всички свещи пламват от веднъж. Някои от присъстващите веднага разпознават Великия Странник. Събират се ламите поднасяйки своята най-дълбока почит и с огромно внимание слушат пророчествата за бъдещето…

Наближава Велика Епоха. Владетелят на Света е готов за битка. Случват се множество знамения. Космическия огън отново се приближава към Земята. Планетите показват идването на нова Ера. Но преди да настъпи Новата Ера на разцвет ще се случат много катастрофи. Човечеството отново ще бъде подложено на изпитание, за да се определи достатъчно ли се е развит неговия дух. Подземния огън сега се стреми да се съедини с подземните елементи на Акаша; ако всички добри сили не обединят своята мощ, ще се случат невиждани катаклизми.
Разказват как благословеният Ригден Джаппо се появява, за да даде заръки на своите конници; как се появява могъщият Владетел на черната скала по пътя към Ладак. И от всички страни прииждат вестоносци конници носещи дълбока почит, за да Го слушат; и с всичка сила се понасят да изпълнят Заръките на великата Мъдрост“

Н.К.Рьорих „Сияещата Шамбала“

Ако вземем за основа днешните събития изпълнени с множество войни, катастрофи, революции и въобще масова деградация, то именно сега е важно да се разбере, че Знанията – Изконните Знания са Предадени, пътят за спасението на душите е известен. Нужно е само всеки да открие в себе си живителния източник на кристално-чистите води, които като буйна река да измият дебелия нанос на съзнанието, пречещ на човека по пътя му към своя истинен Дом.

Както се казва: „Който има уши, ще чуе…“

allatra_detail04

Коментари

фев 26, 2016 | Публикувано от в Статии