Мохамед – път без съмнения

Житие на Мохамед, което ме вдъхнови.

Книгата „Мохамед. Житие на Пророка на базата на най-ранните източници“ от автора Тахия ал-Исмаил бе истинско откритие за мен и съм абсолютно убеден, че ще бъде такова и за всяка жадуваща Личност. В нея е разказано по един изключително простичък и докосващ най-дълбоките струни на душата начин, живота на един Велик Човек, търсещ пътя към единство с Твореца. Разказът отвежда читателя в земите на близкия изток, град Мека, където започва историята на последният Пророк на земята – Мохамед.

Още в заглавието на книгата се набива на очи израза „базира на най-ранните източници“, тоест, стреми се към максимална истинност и достоверност на описаните лица и събития. Силно впечатление ми направи също така как автора на книгата представя Мохамед като един обикновен човек, което придава на историята допълнителна дълбочина и сближава читателя с главния персонаж. Разказва се как единственото, което отличавало Мохамед от околните в началото била неговата честност и порядъчност, но стремежът му да разкрие в себе си най-добрите човешки качества постепенно го превръщат в необикновена Личност. Можем да отбележим такива качества като: милосърдие, човеколюбие, простота, искреност, благородство. От друга страна той не бил мекушав, а се славил със своята решителност, постоянство и смелост в боя. Времената, в които живял били размирни, имало много езически, войнствени племена, но независимо от това имало и много искрено вярващи и стремящи се към Бога хора. Именно поради тази причина Бог изпратил на хората последния Пророк. Неговата мисия била да донесе исляма, който трябвало да примири всички хора и да ги обедини в една вяра, подкрепена от Изконното Знание, намиращо се в аятите, които Джабраил, по Воля Божия, започнал по-късно да предава на Пророка. Но да се върнем отново към историята. Мохамед, освен всички изброени качества бил абсолютно предан на Висшата Воля и дълбоко вярвал в успеха на своята мисия. Чувството му на доверие в Бога просто вдъхновява. Той не е изпитвал страх, в него отсъствали както низките страсти така и пустите мисли. В книгата се казва как Бог е вездесъщ и нищо не убягва от погледа Му, как всичко е по Негова Воля.

Ето няколко цитата от книгата, които ми направиха впечатление:

„Най-големият Приятел на истинно вярващия е Всевишният Аллах.“
„Каква е ползата от живота, ако неговото съдържание не се явява истина? Каква е ползата от съществуванието, ако то не е нищо повече от живот в тъмницата на материалния свят?“
„Величието на Мохамед се криело в неговата способност да възпитава велики хора. Той виждал най-доброто във всеки и помагал за развитието на Личността, взимайки под внимание на първо място тези качества.“
„Уважавайте ги въз основа на техните добри качества и не обръщайте внимание на недостатъците им.“
„В обикновените ситуации Мохамед се съветвал със своите сподвижници, но когато получавал повеля от Аллах, той педантично и безупречно я изпълнявал до най-малките детайли, без да взима под внимание нито мнението на околните, нито своето.“
„Когато Мохамед взимал решение, той никога не се колебаел в действията си.“
„Той бил подкрепян от Бога, Творецът на цялата Вселена, затова нямал страх от хората.“
„Когато човек прави нещо, Аллах обича, той да го прави добре.“
„Те не можели да повярват в думите, че ако получат материални доказателства в отговор на своите претенции, Вярата им няма да укрепне и изпитанието за сила на Вярата ще се обезсмисли.“
„Ти скри в своята душа това, което Аллах ще направи явно, защото се опасяваше от хората, но по-големи опасения трябва да имаш от Него.“
„Не е достатъчно просто да бъдеш добър, истинно благочестивият човек трябва да стъпи на пътя на борба със злото и неправдата.“
„Ислямът ненавижда агресията, но той също така не приема слабостта и безропотността.“
„Наистина всички принадлежим на Аллах и при Него ще се върнем.“
„Моя Господ одобри за мен 9 качества, към които ви съветвам да се придържате:
– Бъди искрен, както явно, така и тайно;
– Бъди винаги справедлив;
– Бъди умерен в задоволяването на своите нужди;
– Прощавай на този, който ти причинява зло;
– Давай на този, който те е лишил от нещо;
– Поддържай отношения с тези, които са ги прекъснали;
– Нека мълчанието ти бъде твоя дълбок размисъл;
– Речта ти да бъде като молитва;
– Възприятието е носител на уроци.“

А ето и откъс от беседата „Откровен диалог“ с участието на академик И.М.Данилов, в нея за исляма се казва следното:

„Във връзка с това, че все още имало потенциал (в обществата), все още имало много вярващи, истински вярващи, а не слепи, се случило, нека да го наречем, обновление или както днес е модерно да се казва рестартиране на компютъра. Бог изпратил Пророк, забележи последния Пророк – Мохамед, който разпространил в света исляма. И какво реално се случило? Какво изобщо означава думата Ислям? Как е правилно да разбираме тази дума?

Ольга Горбаньова: Нямам представа, Ислям…

Игор Михайлович: Не знаеш какво е Ислям? Лошо, а човек трябва да знае щом се намира в търсене. Ислямът означава – примирение. Примирение преди всичко на човека с Бога и на човека с човека. Тъкмо исляма е трябвало да примири всички хора и Корана бил изпратен на първо място за този, както казвал Пророка: „който държи равно Тората и Новия Завет“, за вярващите. Той не е бил изпратен на онези племена, както сега ги наричат – диваци, но първо на първо, тези племена изобщо не били диви, хората навсякъде са еднакви, това отново е разделениe от съзнанието. Ислямът бил изпратен тъкмо за вярващите хора, истинно вярващите. Тези, които били верни на Бога. Той трябвало да обедини хората, действително всички хора, исляма е трябвало да бъде единна религия за всички, това е най-миролюбивата религия. Разбирам, че някои хора сега ще се възмутят, ако вземем да вадим различни откъси от Корана, от контекста, нали така, и отново трябва да вземем предвид, че Пророка, мир нему, не е писал Корана, той изричал пророчества, той е говорил на хората това, което му казвал вътре в него Светия Дух. Но отново, Светия Дух не е нищо повече от Глас Божий, чрез Него говорил Бог, посредством Светия Дух, казвам го, за да е ясно на хората. Често възникват множество спорове: кой дал Корана на пророка, Архангел Гавриил или Светия Дух? Някои дори твърдят, самия Бог, самия Аллах. Отново, всичко това идва от ума, от неразбиране и ако човек вникне добре в същността ще разбере, че с него говорил Бог, но той говорил посредством Светия Дух. А той се явил пред пророка, както вече разказах, за да утвърди разбирането му Кой реално стои пред него, Той се явил в образа на Ангел Гавриил или Джабраил. И смисълът от идването на последния пророк бил именно в това, че Корана дал разбирането на хората, че е най-миролюбивата религия, и ще повторя – която трябвало да обедини всички хора. Но какво се случило? Започнало разделение от ума човешки, та нали хората започнали да записват чрез своя мозък. И отново, горделивостта човешка разделила исляма. Хората си остават хора и аз ги разбирам, от своята човешка позиция, защо се случва така, но това не е правилно. При Бога няма: тази религия, онази религия, този ми е любимец, а онзи не ми е. Той е пределно прост в отношенията си с хората, самите хора са сложни в отношенията си един с друг, а тези, които действително встъпват в отношение с Бога, то те (техните отношения) са простички и те разбират това. А всички останали могат сега да си зададат въпроса: ето, седи си масажиста и говори за нашето (т.е. за религията), какво право има? За тях кое е по-важно, някой авторитет ли да потвърди думите ми? И нека потвърждението на моите думи бъде написаното в 13 сура, 43 аят, но ако за тях има някой, който е по-голям авторитет, то аз сега говоря напразно…“

Вътрешната опора на човека

„Когато вземеш решение, уповавай на Аллаха, тъй като Той обича уповаващите“
(сура 3, аят 159).

„Мюсюлманинът не трябва да изпада в объркване и да се колебае, а трябва да се доверява на Аллах, който е властен над всичко. Той трябва да взема решение без да бърза, и след като го е приел, не трябва да се колебае или вълнува, а да върви смело напред с дълбока вяра, че решението на всички въпроси е в ръцете на Този, Който бди над всяко нещо“.

Наистина е така. Когато човек се доверява изцяло на Бога, отхвърляйки съмненията и страховете от ума, той укрепва своята връзка с Него. Тази връзка не може да бъде видяна със земните очи, но затова пък самия човек я усеща ясно, тя е негова опора в живота благодарение, на която нито едно препятствие не е страшно. Мохамед за мен е бил човек с изключителни качества, несъкрушим като скала и в същото време гъвкав като бамбук. Ако трябва да отлича едно от неговите качества, то това би било „отсъствието на всякакви съмнения“. Неговата вяра в мисията и висшата Воля били абсолютни.

Независимо, че му се е налагало да води борба с войнствено настроените езически племена, вътре в себе си той придобил мир, печелейки главната битка в своя живот – битката със собствените слабости, пороци, страсти и всичко чуждо на неговата Душа. Човека като Личност може да придобие мир и покой единствено сливайки се с Бога. Силата на Мохамед се изразява още в това, че правейки своя избор го отстоял до край. Неговия живот ни показва, че духовният път е път без компромиси със своите истинни потребности, това е път с един вектор.

„Всичко, което го има в света, рано или късно ще изчезне, превръщайки се в пустота. Тогава струва ли си да се страхуваме от това, което вече не съществува пред лика на Вечността? Избирайки духовния път, следвайте Бога, без да се отвличате и без да се страхувате от нищо, тъй като всичко в този свят е временно и тленно.

Запомнете, вие сте родени заради висшата Свобода! Винаги имате право на личен избор. Във ваши ръце е това да станете заложници на своето Животинско начало или да се слеете със същността на своята Душа и да творите светлина за другите! Да бъдеш истински Човек, да живееш в името на висшите духовни цели, да оказваш помощ на другите – ето това са истинските ценности, които можеш да придобиеш в този свят и да си заминеш с тях във Вечността. Всичко в този свят има начало и Край. Но само за тези, които със своите мисли и дела придобиват Висшето, Краят става Начало.“
из книга „Сенсей 4",

Книгата „Мохамед. Житие на Пророка на базата на най-ранните източници“ на руски можете да свалите от ТУК, а на английски можете да си я закупите от амазон „The Life of Muhammad" his life based on the earliest sources.

Мир вам!

allatra_detail04

Коментари

ное 27, 2017 | Публикувано от в Статии