Да бъде мир!

Ако повечето хора осъзнаят, че доброто поражда добро, а злото зло, то света драматично ще се измени към по-добро.

Да бъде мир

За настъпването на дългосрочен мир е важно разбирането, че което и да е разделение, по какъвто и да било повод, създава почва за противоречия, и следователно – конфликт.

Ние сме жители на планетата Земя. Ние дишаме един въздух и сме еднакво уязвими от климатичните промени на нашата планета. Също така, човечеството е един общ организъм и нашите мисли създават единно общо информационно пространство. А нашите мисли и емоции това е енергия, неоспорим факт напълно доказан от съвременната наука. Всеки един от нас се явява такъв генератор и в купом всички хора вече над седем милиарда създават мощно енергийно ментално поле, което взаимодейства с природните сили. И естествено, влияят един на друг. Ние сме способни да заразяваме със своите идеи и емоции хората около нас. След мисълта и емоцията следва действие, и какво ще бъде то, разрушително или съзидателно избираме ние самите. И резултата зависи точно от нашата способност да контролираме своите емоции.

Ако не си дадем ясна сметка, какво мислим и какви емоции генерираме, ние лесно можем да бъдем контролирани, известни са много методи за масово психологично въздействие. И следователно тези, които упражняват този контрол могат лесно да решават в своя полза властовите, финансови и геополитически въпроси.
Свободния човек не подлежи на такъв контрол, защото той контролира сам себе си. Но за да стане свободен човек трябва да се научи да контролира своите мисли, желания и действия.
На един свободен човек е невъзможно да бъде внушена мисълта за унищожението на средата за местообитание или убийството на себеподобни заради бъдещото щастие и разцвет на останалите, понеже това е лъжа и противоречи както на здравия разум така и на нашия морал.

За да може един управник да налага своята власт му е нужно разделение на отделни враждуващи лагери и тяхната конфронтация, отвличайки по този начин вниманието от себе си и спокойно уреждане на своите собствени интереси.

Винаги правим сами своя избор и сами отговаряме за последиците от него.

Избираме Мир – Настъпва Мир

allatra_detail04

Коментари

май 14, 2015 | Публикувано от в Статии