Признаци на горделивост в нас

Признаци на горделивост в нас

Духовното ни развитие несъмнено ще ни срещне с множество прояви на Горделивостта, тъкмо за това ви представяме кратък наръчник на капаните, с които може да бъде осеян нашия духовен растеж, с искреното желание това да заостри вниманието ни и да ни бъде от полза 🙂

1. Един от коварните признаци за духовна горделивост се явява – Нежеланието за осъзнаване на горделивостта в себе си. Достигайки своите първи резултати в своето духовно развитие, човек започва да показва на околните как няма никакъв проблем с егото или обратното, демонстрира колко много усилия му коства борбата с него.

2. Липса на Благодарност към тези, които са ви помогнали в труден момент от вашия живот, било то със съвет, действие или нещо друго. «Забравянето» на това, което е било важно тогава. Илюзията, че сте постигнали всичко единствено със свои усилия.

3. Склонност към теоретизиране на своите възгледи без практика и преживян опит говори за силно раздуто его.

4. Отсъствие на отговорност. Отговорността означава всичко, което изричате да бъде изживяно в буквален смисъл на думата. А носенето на отговорност е, когато осъзнаете, че всяка ваша мисъл, дума и действие във всеки един момент се явява правилни именно за Вас и изобщо не е задължително да са валидни за околните. Можете да посъветвате, но с уговорка, че даденото решение не се явява панацея.

5. Желание за противопоставяне, отстояване на своята гледна точка. Шумните спорове, жажда за разубеждаване на събеседника на всяка цена. Това е признак за присъствие на ментални блокажи – отживели убеждения и догми.

6. Не приемане на новото. Страхът от промени, страха от смъртта на старото и раждането на новото, неизвестното. Влизането в зона на комфорт, считайки, че всичко, което имате е напълно достатъчно и промени не са нужни. Страха да изгубите своята идентичност след промяната. Всичко това са често срещни признаци на горделивостта.

7. Осъждане на чужди гледни точки, методики, начин на живот или мироглед. Осъждането се явява защитна реакция на егото пред разширяването на собствения мироглед. Егото отчаяно се опитва да убеди Личността, че другите живеят неправилно и на нищо полезно не могат да го научат.

8. Концентрация върху количеството, а не върху качеството. Разпиляване на вашата енергия, без да има ефективност, склонността за чести промени в плана. Разпиляването на вашите усилия в множество проекти и желанието да се постигне повече, от колкото сте способни се явява духовна алчност, един от аспектите на духовната горделивост. Всичко това няма абсолютно никакво отношение към служенето. Грижете се за всяко едно ваше начинание като към свое собствено дете, обичайте го и му отделяйте нужното внимание.

9. Убеждението, че информацията се дава само на избрани, а не на всички. Поява на нови термини, усложняване на простото и достъпното, желанието да изглеждате ефектно – всичко това е липса на контрол над егото.

10. Концентрация не върху служенето, а на това, вашите усилия да бъдат възнаградени. Първата стъпка към духовността се явява безкористността. Ако се научите да бъдете безкористни то вашите усилия ще бъдат отплатени. И тук няма никакво противоречие. Плаща се на този, който дарява от Сърце. В противен случай, в човек може да възникне раздразнение, че го молят да помогне безплатно.

11. Раздаване от недоимъка, а не от излишъка. Понякога човек си мисли за това, как да помогне на някого да изкара пари, без да е построил сам стабилна основа под краката си. Това се явява духовно лицемерие едно от проявленията на духовната горделивост. Ако не знаете или не можете – не предлагайте, а се научете, успейте, достигнете. И тогава дайте от своето изобилие на ближния, било то пари, информация, енергия, любов, т.н.

12. Възприемането на самия себе си като учител, познаващ хората. Познаването природата на егоизма и умението да се анализира все още не означава, че сте достигнали върха на Мъдростта. Чувството на «знание на всичко за хората» носи на «учителя» удоволствие, понеже създава илюзията за информираност по всеки един въпрос. Всъщност тази илюзия е следствие от страха пред неизвестното, скрито под психологическата маска на «знаещия човешката природа». За такъв човек най-страшната дума, която може да се откъсне от устата му е – «не знам». В същност никой не е способен да познае или предскаже човешката природа. Защо? Защото съществува безброй много вариации и свобода на Избора. Учителите и висшето Аз не изпитват страх от неизвестното: За тях всяко човешко решение се явява – Чудо! Те знаят, че няма грешки, има само уникален Опит! Кажете, как може да знаете някого? Знаели ли сте какъв е бил вчера, но днеска сутринта се е събудил с нови чувства и мисли, обогатил се е нов опит и знания, с него са се случили различни промени и събития. На основата на какво решавате, че познавате един човек? На основата на предишен опит, изхождайки от това, че няколко пъти сте успели да предугадите неговите житейски ходове? Това е едно от най-мощните проявления на горделивостта.

13. Чувството, че натрупаните знания са достатъчни. В този случай може да възникне желание за разпространение на полученото знание без необходимост от изучаване на Ново. Така, възникват идеологически и религиозни течения, притежаващи тясна специализация.

14. Емоционална реакция на това, което се явява урок. Гневът, обидата, раздразнеността и т.н., възникващи вследствие на натиск върху болно място, се явяват само начало на Урока. Тези, които са под контрола на духовната горделивост, отхвърлят урока, отказвайки да работят върху себе си.

15. Емоционално ментална зависимост от чувството, че сте «необходими». За човека подвластен на духовната горделивост е чуждо чувството на любов към самия себе си. Точно за това толкова му е необходимо признанието, че е нужен, за да може да приеме себе си чрез признанието на другите.

16. Чувството, че сте избран, че сте изключителен. Всички са уникални, но в дадения случай се има предвид, че човек твърди колко самият той е Необикновен, а всички останали са обикновени и посредствени.

17. Духовна «умора». Човек си мисли, че е видял и познал достатъчно. Нищо не го удивлява и вдъхновява.

allatra_detail04

Коментари

авг 7, 2015 | Публикувано от в Статии