Атлантида. Елитът в търсене на безсмъртието (видео)

Само стремящият се към Истината постига Свободата!


Във филма ще научите Истината за произхода на елита в съвременното човешко общество, неговата, история и плановете за нов световен ред. Елит е древно понятие, чийто корен идва от предишната цивилизация, наречена Атлантида и произлиза от собственото име на последния й владетел – Ел.


Подробно са представени и хронологично подредени фактите разкриващи най-голямата тайна на нашата цивилизация – стремежа на елита да повтори постижението на Атлантите и отново да достигне пълно господство над всички хора и народи. Представят се сведения за предишната цивилизация, начина й на живот, технологиите, обществото и т.н., които са се запазели в древните литературни източници от Шумер, Вавилон, Еллада, както и в много от митовете на народите по света.


Високоразвитата цивилизация на Атлантите не е мит!
Тя притежавала изключителни технологии, многократно превъзхождащи днешните. За голямо съжаление Атлантида като общество регресирала и достигнала до пълен морален и духовен упадък, за което е била унищожена. В много от сведенията унищожението й се споменава под формата на потоп.


Как идеологията на наследниците на атлантите се е отразила на мирогледа на съвременния човек?
Историята на развитието на заговора на световния елит.
Рязката и бърза промяна на климата, както тогава, така и днес.


Всичко се повтаря! Но нещата зависят от избора на всеки един човек.
КАКВО ИЗБИРАШ ТИ?

allatra_detail04

Коментари

окт 14, 2018 | Публикувано от в Статии