Древните използвали образа на бика, или по точно неговата глава, като обозначение на четирите същности, които всеки един човек има в своята енергийна конструкция. Очите на бика са били условен символ за обозначението на страничните Същности, продълговатата муцуна с уста – Задната същност, а горната част на главата с дъгообразните рога – Предната същност под формата на полумесец с рога насочени нагоре (знакът Аллат) като възможност за достигне на духовния свят. По-късно, когато се е появила религията, като институция на властта и управлението, е започнало тотално да се унищожават старите вярвания, символа на бика едни жреците превърнали в „свещен образ“ за поклонение на масите, прикривайки истинските знания, а други жреци, в борбата за власт започнали да интерпретират бика като отрицателен образ, заедно с тези знания, които той е олицетворявал.

Коментари