Копие на стеатитов печат с изображение намерен в някогашния град Мохенджо-Даро (условното название на руините на някогашния най-голям град на Харапската цивилизация, намерен в долината Инд в днешен Пакистан). На печата е изобразен човек седнал в поза лотос. Човека е гол, което е индикация за начало на медитацията където е задействана най-долната чакра Муладхара (изблика на енергията и нейното движение по енергийните меридиани) „Тронът на копитца“ показва, че този човек е духовно по-висш от своето Животинско начало (символът на последното са – копитата). В някои случаи това условно графично обозначение (малко възвишение, на което седи медитиращият) може да сочи към Водещия на групата при съвместно изпълнение на тази духовна практика. Четирите лика (три видими лица и едно невидимо) говорят за нивото на дадената духовна практика, в която вече се използва целостта на четирите Същности в познаването на невидимия свят.
В древните времена под три лика почти винаги се е разбирало четири лика (невидимата четвърта страна). Знакът над главата му – това показва изхода на енергията от чакрата „Хилядолистник“ или Сахасрара и активирането на указания работен знак по време на тази медитация. (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. н. е.; долината на река Инд, Южна Азия)

Коментари