На артефакта ясно е изобразена женска фигура държаща здраво в двете си ръце два звяра, наше ляво лъв а от дясно крокодил. Двете хищни животни олицетворяват дясната и лявата човешки същности, а здравата хватка означава контрола над тях. Задната същност е представена с образа на Слона олицетворяващ човешкото миналото. Над главата на женската фигура кръга с наклонен кръст и хоризонтална права означава: наклонения кръст – човек вървящ по духовния път, хоризонталната права в случая зачерква дясната и лявата същности, което означава победа над тях и пълен контрол. На артефакта ясно е изобразена женска фигура държаща здраво в двете си ръце два звяра, наше ляво лъв а от дясно крокодил. Двете хищни животни олицетворяват дясната и лявата човешки същности, а здравата хватка означава контрола над тях. Задната същност е представена с образа на Слона олицетворяващ човешкото миналото. Над главата на женската фигура кръга с наклонен кръст и хоризонтална права означава: наклонения кръст – човек вървящ по духовния път, хоризонталната права в случая зачерква дясната и лявата същности, което означава победа над тях и пълен контрол. Керамичната форма изобразява част от изконните Знания за четерите същности при човека. На артефакта ясно е изобразена женска фигура държаща здраво за гушите два тигъра. Двете хищни животни олицетворяват дясната и лявата човешки същности, а здравата хватка означава контрола над тях. Задната същност е представена с образа на Слон олицетворяващ човешкото миналото. Косата на женската фигура е изобразена с 12 лъча, а над главата е поставен наклонен кръст в кръг и хоризонтална права означаващи: наклонения кръст – човек вървящ по духовния път, хоризонталната права в случая зачерква дясната и лявата същности, което означава пълен контрол над тези същности. (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. н. е.; долината на река Инд, Южна Азия)

Коментари