AllatRa_Aegis_ Assyria_950B.C

Богиня защитница със знак АллатРа на главата, Египет, 946-525 г. преди н.е.

Коментари