Знак АллатРа изсечен върху лицето на богиня Койолшауки (Coyolxauhqui) — „Златни камбанки“. Богиня на земята и Луната, владетелка на четиристотинте божества на звездите Уицнауна. Най-голямата позната скулптура изработена от камъка диорит от Ацтеките. (Ацтекска цивилизация; 1487 от н.е., Теночтитлан, Мексико; Мексикански национален антропологически музей)

Коментари