За кого иде реч?

„По време на нощното ми пътуване видях хора, чиито устни бяха отрязани с Адамовия гребен. Попитах Джабраил: „Кои са тези хора?" Той отговори: „Това са онези глашатаи от твоята община, които призоваваха хората да вършат добро, но самите те забравяха да го правят."   из хадисите на Пророка

Духовният Свят не спира да ни радва със своите Подаръци. На 2 август 2017 г. човечество получи безценен подарък, предаването „Съзнание и личност. От изначално мъртвото към вечно Живото." Тази Жива беседа е реален шанс за всеки човек да придобие Свободата, тя е способна да помогне на всеки стремящ се към Живота човек да отхвърли оковите на системата. Трудно е да бъде преоценена значимостта на това събитие.

Духовният Свят не се ограничи само с този подарък. Излязоха още няколко нови предавания… Какво ни говори това? Че информацията и Знанията се дават на хората постепенно и дозирано, че да се даде всичко наведнъж на едно „неразумно дете" е безсмислено и понякога дори опасно. Затова информацията се дава според възможността на хората да я усвоят. Излизащите сега предавания показват, че хората стават все по-зрели. Те вече са готови да приемат тази информация, което носи огромна Радост и Надежда. Тя вдъхновява за още по-големи Духовни победи, за още по-активна работа върху себе си, както и за още повече дела в полза на всички…

Използвай своя разум за благото на хората и придобий опит. Когато делата ти, продени от чувствата заради Истината, станат много повече, от думите от ума заради Егото, тогава ще опознаеш единното зрънце на Истината.
из книга „АллатРа“

Ако Духовният Свят продължава да вярва в нас и да ни помага и подкрепя – тогава ще успеем! Духовният Свят никога не прави нищо просто така! Следователно имаме повече от реален шанс, независимо, че има много проблеми. Ако направим своя избор в полза на духовното, всичко ще се реши лесно и бързо. Тук стигаме до най-важното, а именно: във всички предавания, Игор Михайлович многократно говори за човешкия избор, че всичко зависи от избора на хората, което изберат това и ще бъде.

Дълго време „моето" съзнание ми подаваше един „вездесъщ“ шаблон: че избора на хората е избор на всички останали, всички останали, които все още не са запознали с Исконното Знание. А тези, които вече са ги прочели, включително и ти, вече са направили своя избор и са приели Знанието. То ми представяше ситуацията по следния начин: „Нали вече прочете книгите (даже не веднъж), гледал си предаванията с Игор Михайлович (не веднъж), правиш практиките – тогава всичко е ясно, ти вече си направил своя избор. И в предаванията се говори не за теб, а за всички останали хора по света, затънали в материята. За тези, които преследват благата на материалния свят, богатството, властта…" Наскоро обаче осъзнах, че става въпрос преди всичко за моя личен избор, за нашия избор, за избора на всички, които са имали щастието да се докоснат до Исконните Знания!

Нека се замислим – нима е възможно да очакваме осъзнат избор от някой, който още не знае, че притежава този избор, който не знае кой е той всъщност, каква е истинската цел на живота му и защо изобщо живее? Как може да се очаква от този, който няма Знания да направи избор? Който не си представя нищо друго, освен шаблонния живот в материалната илюзия, в която „живее".
Отговаряйки си на тези въпроси осъзнах, че именно от избора на онези, които са придобили Знанията, зависи колко бързо другите ще разберат за тях и съответно ще направят своя осъзнат избор. Как ще постъпим именно ние, тези които са уЗнали. Всичко зависи от това, колко всеотдайно и искрено хората, притежаващи Знанията, ще ги разпространяват и споделят с останалата част от човечеството. За този избор става дума. Изборът означава действие.  А изборът, без активни действия, насочени към съзидавание е поредното увлечение на съзнанието. Това е желание да изглеждаш, а не да бъдеш. Както се казва в зороастризма: „Думите без дела са празен звук." Има огромна разлика между този, който получава Знанията, споменава за тях на някого (съсед, роднина или колега), прави практиките, живее правилно, помага на другите, и този, който самоотвержено служи на Духовния Свят, използвайки всяка появила се възможност. Който пренебрегва своето его и зона на комфорт. Който поставя съзнанието на заден план, а на преден издига разбирането че ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО ЕДИННО ЦЯЛО. Та нали помагайки на другите хора да се самоопознаят и да разберат смисъла на своя живот, ние помагаме и на себе си. В книга „АллатРа" се казва следното по този въпрос:

„Хората гледат короната на дървото, но не виждат корените му. А същността се крие в следното: Всички хора са равни на първо място в това, че се намират в еднакви условия на закрепостяване в материалния свят, в характеристиките на своята Духовна и Животинска природа, в преходността на своя живот и времето на пребиваване в този свят! Всички хора се раждат и умират сами и всички имат своя духовна съдба, която формират посредством своя личен избор. Всички хора по природата на своето Духовно начало са добри, тъй като у всеки има Душа и в този смисъл всички се явяваме много близки един с друг, тъй като душите са единни – те са от света на Бога. И това обединява всички хора, независимо от социалния им статус, местожителство, вероизповедание и националността на техните тела."

Какво означават сега за мен думите – „човешки избор“?

Това е преди всичко моят избор! Какво избирам аз? Колко отговорно работя върху себе си? Колко сериозно се отнасям към контрола на мислите си? Колко сериозно се отнасям към своите думи и дела? Колко адекватни са реакциите ми, когато правя забележки или предложения, работейки в екип? Колко честен съм със себе си, когато едни или други въпроси, при съвместната работа с другите, не устройват „моето" съзнание? Мога ли да разделям неговите интереси от позицията на Духа? Колко отговорно се отнасям към най-главното – преумножаването на вътрешна Духовна Любов? И като следствие от всичко гореизброено, колко отговорно подхождам към разпространението на Исконните Знания? Мога ли да отговоря честно на въпроса на Игор Михайлович, който, гледайки мен, а и всички нас в очите, пита, в предаването „Наближава”: „Кажете, какво сте направили сутринта, днес, какво сте направили вчера за обединението на всичко хора, за да станат хората по-добри и по-чисти, за себе си, сами да станете по-добри, честни и чисти, да пробудите в себе си любовта и уважението към ближния?"

Знанието е меч, който разсича всяка илюзия!

Исконното Знание е основата, на която е възможно да се изгради хармонично световно общество на Земята. Това е единственият изход за нашата цивилизация, която днес е в задънена улица. Затова не бива да се плашим или да се страхуваме да споделяме с хората тези с Знания. Защо? Защото първо, позицията на Истината е най-искрената и най-могъщата позиция! И ако носите Истината, нямате какво да се страхувате или притеснявате. А истината винаги е проста и позволява на човека да види цялата картина. И второ, защото Душата на всеки човек копнее да се върне в своя Дом, а това е възможно единствено чрез Истината.  Нека човек да не осъзнава в момента целия смисъл на казаното, но поне да се стреми към това, тогава рано или късно ще постигне Истината. А когато Я постигне, той ще се превърне в Слънце, огряващо хиляди търсещи Личности, и няма по-радостно нещо в света.

На скоро отмина седмицата на културните събития, посветени на уникалната личност – Aгапит Печерски – безвъзмездния лекар, известният лечител от Киево-Печерската лавра от XI век, чиято дейност е била толкова уникална, че дори и 1000 години по-късно, продължава да насърчава обединението на хората въз основа на универсалните духовни и морално-нравствени ценности. Опитът, който придобих тази седмица, ми доказа за пореден път, че движение AллатРа има огромен потенциал, че хората в него наистина са способни да дадат тласък към реална промяна в обществата по света и хилидя, милиони малки светлинки да заблестят в една единна Светлина. АллатРа е прототип на онова съзидателно общество, за което мечтаят всички хора на Земята, жив пример за това, че хората могат да взаимодействат искрено, безвъзмездно, безкористно – и това наистина работи. Общите действия, съпващи върху Духовния фундамент, когато хората се ръководят от Честта, Благородството и Доброта са гаранция за успех. Доброто е необратимо и AллатРа го доказва.

Знанието е меч, който разсича всяка илюзия! Именно това правят участниците на движението, те разсичат илюзията и променят света, разпространяваики Знанията. Ако човечеството използва, тези Знания, ще отхвърли илюзията от системата и ще се събуди от този смъртоносен сън. Тогава пред него ще се разкрие качествено нов път за развитие.

Ако Бог поиска всички хора да станат праведни, Той просто би казал: „Да Бъде!" И ще бъде. В Корана (16:40) е казано красиво: „Когато искаме нещо, достстъчно е да кажем: Да Бъде! – и то се случва." Но целия смисъл е самите хора да го постигнат. В края на краищата Бог ни е дал Свободата на Избора и Той е верен на Своето слово, затова не нарушава тази Свобода.

Всички ние сме длъжни да се грижим едни за други (грижа предполага – създаване на условия за свободен избор). Служенето на Бога е най-голямото щастие в живота и за Него е наистина ценно, когато човек не само не е безразличен към своята духовна съдба, но и към тази на другите хора, защото във всекиго има частица от Него.

„Печатът на Шамбала"

На въпроса, кого одобрява най-много Ахура Мазда, той отговорил: „Одобрявам творящия добро и не приемам творящия зло. Висока е цената на този, който върши добри дела."

allatra_detail04

Коментари

май 14, 2018 | Публикувано от в Статии