Гласът на Живота

Духовната сила, дадена на човек, е огромна. Ако повечето хора в съвременното общество успеят да осъзнаят тази проста Истина, разберат цялата илюзорност и краткотрайност на обкръжаващата ги материя и започнат да се пробуждат духовно, то това неизменно ще се отрази на цялото човешко общество и монадата ще се обърне. Тогава най-после ще настъпи бленуваното златно хилядолетие, за което от незапомнени времена хората толкова мечтаят.
„АллатРа“ А. Нових

Наскоро в една социална мрежа попаднахме на следния текст: „Племенникът ми ме изненада. Той ме извика и ми каза шепнешком: – Нашият свят е болен. –Та ти си само на 9 години, а вече го разбра? попитах аз. – А нима трябва много време за да се разбере? Изненадано възкликнал той.“

Да. Нашият свят е болен. При това нещата са отишли твърде далеч, щом дори децата го виждат и осъзнават. Ние сме на ръба. Нямам предвид конкретен народ или държава. Цялата ни човешка цивилизация е изправена пред глобален избор – смъртта или Живота. Войните, икономическите и политическите кризи, липсата на основни средства за съществуване при едни и свръх доходите при други. Всичко това е следствие от избора на материално потребителския формат на развитие на нашето общество. И тази криза възниква на фона на нарастващите природни катаклизми, водещи до човешки и икономически загуби. Напрежението нараства. А тези, в чиито ръце са лостовете на контрола и властта, просто бездействат или печелят от човешката мъка.

Убеждават ни, че винаги е било така. Това обаче не е вярно. В човешката история е имало период на мир и просперитет, когато не е имало разделение на „свои и чужди“, когато не е имало социални прослойки и неравенство, не е имало войни (което се потвърждава от множество археологически находки) – това бил периода на матриархат. Време, когато жените привнасяли в света силата на съзиданието, Любовта и мира. Матриархатът изобщо не означавал власт на жените (както сега се тълкува от някои съвременни учени). Матриархата – е пълното отсъствие на властване, това е единно духовно семейство и равни възможности за всички, на първо място в съзряването на себе си като Личност – своята Духовна природа. Той продължил 6 хиляди години (започвайки преди 12 хиляди години и завършвайки 6 хиляди години по-късно), но защо ли именно този период се изучава най-малко и още по-малко се говори за него в съвременното общество?

Да, преминаването към страната на материалните ценности не се е случило вчера или днес. Началото му било дадено преди 6 хиляди години, когато патриархатът заменил матриархата. Именно тогава човечеството излязло от пътя на духовното развитие и започнало да се движи по пътя на потреблението, войната и трупането. Интересно е, че в съвременната интерпретация на развитие на човечеството, този период се представя, като зараждане на цивилизацията, един вид еволюционен скок в развитието, свързан с появата на първите владетели, царе и разбира се, първите шумерски градове. И защо толкова малко хора се замислят и се питат защо? Тогава е нямало разделение на социални класи, хората живеели задружно, нямало владетели и робство, нямало войни, но всичко се тълкува като примитивен период в развитието ни. В най-добрия случай учените наричат народите, живели по този начин – култури. А робовладелческата и водеща постоянни завоевателни войни шумерска държава, с нейните господари и царе, наричат цивилизация?! Дават я, като пример за подражание на бъдещите поколения. Така до ден-днешен продължаваме да се и развиваме тъй „цивилизовано“. Дa, и децата виждат до къде ни е довел този път. Радостното в ситуацията е едно – хората започват да се „събуждат“ и да разбират, че е невъзможно да се живее повече по този начин.

Бихме искали да поясним – изкарването и придобиването не е лошо. Лошо е, когато в надпреварата за придобивки на едни, от глад и жажда умират други. Да живееш в комфорт не е лошо. Лошо е, когато човек поставя себе си и своя комфорт над живота на другите. Днес всеки е отговорен за проблемите, с които се е сблъскало човечеството. Защото самите ние, със собствените си ръце, със съзнателната си слепота и мълчание одобряваме всичко това. За удовлетворяването на амбициите на шепа индивиди, едни хора избиват други, а останалите мълчат. Мълчат, защото съзнанието разказва: „Какво можеш да направиш сам? Винаги е имало разделение и войни. Всичко се случва някъде там и не ме засяга. Да, това, което се случва около мен е несправедливо и неправилно. Но все пак така си живеем."

А кой решава как живеем и как ще живеем? Нима не ние? В крайна сметка отдавна е известно, че за да възтържествува злото е достатъчно добрите хора да си мълчат.

Как да не мълчим? Възможно ли е ние хората да се обединим и да живеем в мир и братство? Как да променим потребителския формат на развитие на обществото в съзидателен? Тези и други жизненоважни въпроси бяха повдигнати от обикновените хора на първата в света, уникална международна телеконференция „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС.“, която се проведе на 11 май 2019 г. на платформата на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“. Начало на това мащабно събитие даде Атланта, Джорджия (САЩ).

Уникалността на събитието е в това, че то е първата мащабна онлайн конференция в историята на човечеството, инициирана и организирана от самите хора, без ръководство „отгоре“. В нея участваха много хора от различни страни по света: САЩ, Украйна, Русия, Беларус, Швейцария, Чехия, Испания, Словакия, ОАЕ, Казахстан, Германия, Узбекистан, Англия, Молдова, Италия, Латвия, Канада, Нова Зеландия и др.

Благодарение на развитието на съвременните средства за комуникация и Интернета, участниците от различните части на света успяха да общуват помежду си, да се погледнат един в друг в очите и да разберат, че там, на другият край на Земята, живеят същите хора. Това беше честен и откровен диалог за най-наболелите проблеми в нашето общество. Имаше го разбирането, че никой освен нас – хората, живеещи на планетата Земя, няма да разреши тези проблеми. Всички сме длъжни да направим Избор в какъв свят да живеем.

„Тук никой не иска да убива, очевидно е, че никой не иска агресия. Всички искаме мир и добри отношения помежду си. Защо ни принуждават да вярваме, че някъде там има врагове и трябва да живеем в страх и омраза? Хората нямат претенции. Оплакват се тези, които не могат да си поделят парите и властта над хората, при това нашите пари“.

От споделеното в конференцията става ясно, че Любовта обединява всички ни, независимо от националността, местожителството, социалния статус и религиозната принадлежност. Това не са просто красиви думи, защото те разпалват огън от искрена радост в гърдите, което води до вътрешната свобода.

Казано е, че където присъства Любовта там всичко се променя. Когато човек е в Любовта, тогава всичко е лесно и просто. Където е Любовта, там няма войни, там има мир и радост.

На всички ни е позната тази радост. Любовта се проявява по различни начини и всеки знае това чувство. Просто трябва да разберем, че всички разделения са ни натрапени. Хора искат увереност в утрешният ден, топлина и мир, искат да останат хора.

Време е всички да пораснем и да понесем отговорност за случващото се около нас и за самите себе си. Какво мога да направя аз? Да отхвърля натрапеното и да си спомня, че около мен живеят същите хора, каквато съм и аз. И накрая да си спомня, че човек за човека е Приятел. Да не прехвърлям отговорността на някого, да не обвинявам, да прекратя войната в главата си и да си спомня за най-важното – за човечността и да заживея в мир. Както се казва – ако искаш промени в обществото, сам стани промяната.

Времето, в което живеем се нарича време на кръстопът. Това е време за глобален избор на цялата цивилизация, цялото човечество. Изконните Знания са отново в света благодарение на книгите на Анастасия Нових и предаванията с участието на И. М. Данилов. В тях всеки търсещ човек може да намери отговори на основните въпроси: Кой съм аз? Какъв е смисълът от пребиваването ми тук? Какво е реалният Живот? От отговорите им зависи нашата съдба и мира на Земята. Много хора, докосвайки се до Знанията, ги приемат на вътрешно ниво, като ръководство за действие. Променяйки се, те споделят тази светлина с другите. В крайна сметка истинско обединение на хората е възможно единствено на Духовна основа, която ни и прави хората в най-добрия смисъл на думата. Именно факта, че през последните 6 хилядолетия в света целенасочено е било премахвано всичко свързано с развитието на духовната съставна в човека, ни е довело до положението , в което се намираме днес. Затова са важни активните действия на участниците в Международното обществено движение АЛЛАТРА, действия, които ще помогнат на хората да си спомнят за своята Духовна основа и благодарение на нея да се обединят в Единно Човешко Семейство!

„Ако хората желаят да видят светлината, те не само възприемат нейната чистота, но и я предават един на друг. И с всяка една нова вълна от светлина, количеството на тъмнината в света намалява. Но ако човек виждайки светлината, започне да я гаси, тогава тъмнината разширява своите владения. Всеки един, възприемащ светлината, се явява неин носител. И само личният избор на човека определя доколко ще се разрасне светлината около него и като цяло – в света.“
„Сенсей IV. Изконният от Шамбала“ А. Нових

Конференцията на 11 май показа, че обединението в името на мира и Живота е възможно и то вече се случва. Хората с добро сърце са милиарди. Ние сме много повече от онези, които искат да поробят цялото човечество, те са просто са много гръмогласни. Но, ако всички, които досега мълчат, откликнат, то Гласът на Живота ще заглуши гласа на смъртта. Ето за това е толкова важно всеки разбрал, да започне да действа сега. Ако цялото човечество може да се обедини в един-единен Духовен импулс, то изход от кризата ще се намери, още повече, че е описан достатъчно подробно в книга „АллатРа“.

„Така, както морето е образувано от множество поточета и реки, така и глобалното съзидателно информационно поле се формира от мислите и постъпките на множеството хора, които са възприели Истината и са станали нейни активни проводници“.
А. Нових „АллатРа“

Следващата мащабна среща на платформата на МОД АЛЛАТРА ще се проведе на 9 май 2020 г. втората събота на май. Всеки желаещ ще може да се присъедини и вземе участие в международната телеконференция, организирана от и за хората. Това е реален шанс за цялото човечество – честно и открито да обсъди и заедно да вземе решение как да живее по нататък. Все пак единствено заедно могат да се реализират необходимите положителни промени в света. Колкото повече хора вникнат и осъзнаят цялата важност, толкова по-бързо ще започне промяната. Бъдещето е неопределено, то се формира сега. Всеки от нас по свой избор прави промени в глобалната картина на света и от избора на всеки човек и неговите активни действия в момента зависят, както настоящето, така и бъдещето.

Ние сме милиарди и ако се обединим, гласът ни ще бъде чут. Гласът на свободните хора, определящи сами своето бъдеще, своята съдбата. Гласът на Живота. За това е нужно да започнеш със себе си. Да станеш този, който прави първата крачка и протяга ръка, защото е разбрал, че е Човек!

Както е посочено книга „АллатРа” на А. Нових:

„В книгата не е поставена точка, защото, последната дума е оставена на хората“

allatra_detail04

Коментари

окт 19, 2019 | Публикувано от в Статии