Знак АллатРа в природата

В тази статия ще ще разкажем за изследванията на водата, нейните удивителни свойства и връзката и с невидимия свят. Също така ще ви представим интересен аспект относно силата на Бог – знака АллатРа и проявата му във физичните, химичните и биологични процеси в природата.

„Тя не струва нищо, защото е безценна,
Тя служи на целия свят, защото е свободна,
Нейната сила е в – мекотата,
Нейното съвършенство е в – простотата.
Тя има едно име, но много форми."

Това са думи на римският учен Гай Плиний Старши, живял в I-ви век от нашата ера.
Не е възможно да не се съгласим с него. Водата е това, което дарява с живот всички живи същества на Земята. Не е възможно да се преоцени невероятната значимост за всичко живо.

Както вече знаем, знак Аллатра е проявление на силата на Бога в материалния свят, той е постоянно активен. Въздействието му е винаги позитивно, независимо дали човек знае за това или не. Както написахме в предишната статия – „Знак АллатРа в културите по света“ знакът е бил широко разпространен сред културите на всички континенти по света още от палеолита (12 000 г. преди н.е.)

Но нека се върнем към проявите на знака в природата.
Появата на знак АллатРа в биологичните системи, химичните и физични процеси не е нещо ново, но сега, след като в света отново бяха донесени Изконните Знания от Ригден Джаппо, ние разгледахме този процес от съвсем нова перспектива. Какво представлява снежинката. Това е кристал образуван след замръзването на водата, най-често се среща под формата на шест лъчева звезда или шестоъгълна пластина. Интересен е факта как под въздействието на определени условия в кристала се образува знак АллатРа. Ще използваме материали и от работата на световния учен Масару Емото, който изучавал свойствата на водата – това необичайно, загадъчно, сложно и в същото време простичко вещество във Вселената.

Представяме на вашето внимание няколко изображения на водни кристали.

Върху водата на този кристал е била изречена молитва от будистки монах, който се е молил до водите на язовир Фудживара.

Върху водата на този кристал са произнесени позитивните слова любов и светлина.

Това е кристал от водата на планински ручай. В този случай наблюдаваме просто съвършена форма на кристала, проявяващ силата на Този, който е сътворил всичко чрез знак АллатРа в средата. Този кристал може да се види във филма – ВОДА, представен по горе в статията след минута 42:52.

Знак АллатРа се проявява и в други природни процеси и по-точно в един от биологичните процеси в човешкия организъм.

На това изображение е изобразено развитието на доминантния фоликул в репродуктивната система на женския организъм.

Сигурно има още много примери на проява на силата на Бог в нашия свят, примери, до които човек още не е достигнал по научен път. Нашите изводи от изложената информация са следните:

– Очевидна е проявата на една Единна съзидателна Сила, която участва в проявлението на материята, както на микро ниво, така и на макро.
– Вътрешното състояние (чувствено и емоционално) в човека оказва непосредствено влияние, както на самия човек, така и на заобикалящия го свят.
– Закономерната проява на знак АллатРа именно в позитивен, съзидателен аспект, за който неимоверно способстват чувството на Любов и Благодарност.

Казано е: „Човек не може да даде нищо на Бог, освен своята Любов и Благодарност"


Вода: Жива вода – ново измерение" (част 3), Русия, 2015. (с български субтитри)

allatra_detail04

Коментари

май 15, 2016 | Публикувано от в Статии