Общ Огромен Успех

Това е нашият подарък към цялото човечество. Към всички хора на Земята, без никакво значение къде са и какъв е цвета на кожата им. Абсолютно всички.

„Свободните духом, съмнения нека не храним.
Тук и сега борба ехти на Земята.
Заставаме смело Душите да браним,
Под знамето на Ригден в името на Добротата!"

Из химна на Хелиарите

Наскоро гледахме един филм, името ще го пропуснем, защото не е важно. Филмът по един доста натрапчив начин налагаше гледна точка на системата и буквално разкриваше своята същност, без срам и напълно открито. Откроиха се няколко интересни момента: Как имало много планети, населени с разумни същества; Как Земята принадлежала на някакво семейство с фамилия Абраксас (читателите на книгите на Анастасия Нових вече знаят това име от книга „Сенсей III”, а за тези които не са ги чели – това е древно име на княза на тъмнината); Как за да съществува това семейство дълго време (а те живеели хилядолетия) им е било необходимо вещество, добивано от телата на хора. Затова гледали на Земята като на ферма и периодично осъществявали така наречената „жътва“, тоест масово убийство на хора. Ако съпоставим информацията с написаното в книга „АллатРа“ се получава доста интересна аналогия:

Ресурсът на жизнената сила на човечеството и неговите възможности, свързани с наличието на „вечния двигател“ (Душата) в конструкцията на всеки човек, е изключително значим за Животинския разум. На умните хора им е достатъчно да погледнат събитията от последните столетия – колко рязко се е увеличила числеността на населението на планетата, как за две столетия са се развили всички технологии, които имат за цел на първо място да осигурят масовата комуникация на хората на планетата, тоест да обедини всички в единно информационно поле. При това, колко интензивно в целия свят се налага потребителския начин на мислене, как възниква явния стремеж на цивилизацията към материята. Това не е нищо друго, освен подготовка от Животинския разум за тотален контрол над човечеството и използването на силите и ресурсите му в своите цели, които могат дори да не бъдат свързани с триизмерния свят. В неговата власт има измерения по-високи и по-интересни в сравнение с гъстонаселения материален свят, където дори незначителните изменения повличат след себе си глобални промени в по-нисшите измерения, водещи към определен резултат свързан с попълване на силите на Животинския разум. А последното е необходимо за оцеляването на Животинския разум, зависещ от материята, и за продължение на своето временно съществуване в противодействие на големите сили – силите на Аллата. Животинския разум няма да пести усилия ,за да постигне целта си, ще действа с цената на всички възможни жертви във вид на колективни и индивидуални разуми, подвластни на неговата Воля.

Така че на хората им предстои да се замислят сериозно на какви граници стои сега световното общество, чия Воля безгласно въплъщават в живота, и какви последствия очакват както всяка индивидуална Личност, така и човешката цивилизация като цяло.“

Само от нас зависи никъде на Земята да не остане и едно тъмно местенце.

Фактът, че системата на Животинския разум, подхранвана от негативизма на хората, без срам и страх разкрива своя лик, говори, че е напълно уверена в своите сили. Но винаги има едно „Но“. В дадения случай – това е свещеното право на Избора, даден на всеки, абсолютно всеки човек на Земята.

Цялата уникалност на настоящата ситуация на Земята, е че днес, ние като цивилизация сме много близо до поредния „потоп“, и в същото време до неописуемия полет. Всичко зависи от нашият Избор. Отучили са ни да вярваме в себе си, но Духовната сила дадена на човечеството е наистина огромна. Ако приемем този факт, нашият полет ще е повече от реален.

Най-тъмния момент на нощта е точно преди изгрева. Светлината Ра е способна да изтръгне всички ни от плена на мрака. Но за да се освободи, затворникът трябва да има вяра и желание да го направи. За напускането на тъмницата и устремяването към Светлината, е нужно умиращия от жажда неистово да се стреми към Свободата.

Пророк Мохамед е казал: „Този свят е тъмница за праведните и наслада за грешниците“. Ако си спомним думите на преподобния Версофоний: „Под думата свят се разбира не Вселената, а всичко низше, пошло, скверно и греховно. Може да живеем в света, намирайки се извън него“. Проблемът излиза, е че хората сами създават всичко негативно и само от тях зависи как ще уредят живота си така, че да няма мрак в душите им. Трябва да се научим да пребиваваме в Любовта. Как да го направим? Отговорът го има в много Източници. Но ние както и милиони други го намерихме в книгите на А. Нових.

Взимайки под внимание, че в съзнанията на мнозина могат да изникнат мисли от сорта: „Какво зависи от мен?.. Другите са виновни!.. Нима може да се направи нещо?..“ и т.н., ще отбележим, че всички тези мисли и съмнения възникват по една проста причина: както е казал Марк Аврелий, „Гледай в корена“. А в корена е едно – отсъствието на Изконните Знания за човека, смисъла на неговия живот, за Душата. Ако човек на базата на личния опит разбере „кой, кой е“ в него самия, това ще му разкрие простичката истина, че единствения враг е в него самия – съзнанието, което се явява част от системата. Осъзнавайки това, човек започва да опознава себе си, истинния. Именно от това започва преображението на света.

Единствено истинските хора могат да построят истинския живот.

А как да познаем в себе си истинния? На този и много други близки въпроси за всеки човек са дадени отговорите в Живата книга. Всичко е пределно просто. От нас се иска само едно – да проявим воля за Свобода и да последваме нейния Зов. Тогава всички заедно можем да направим на пръв поглед невъзможното, а именно заедно да съградим Златното хилядолетие на Земята и да покажем на системата че сме способни на един Общ Огромен Успех.

allatra_detail04

Коментари

авг 6, 2019 | Публикувано от в Статии