Кой и защо е измислил парите?

Защо и от кого са измислени парите, казано ясно и просто
Кой и защо е измислил парите?


Причината поради, която възникнали паричните знаци можем да открием в необходимостта на хората да обменят стоки и услуги по един по-лесен и достъпен начин. Тази необходимост се е зародила още от най-дълбока древност, когато са се формирали първите градове и техните търговски отношения. Първоначално търговията се е осъществявала на базата на натуралната замяна. По късно през 1200г. преди новата ера в Китай се появяват първите монети. Така постепенно натуралната замяна се преминава към паричните знаци.

Кой и защо е измислил парите?

Първоизточникът на първите парични знаци – монети под формата на биволска глава, островърхи монети под формата на нож и монети под формата на риба от династия Джоу 11в. пр. Хр – 3в. сл. Хр, Китай


С времето ставало все по-модерно да се афишира плащането на данъци, при това колкото повече, толкова по престижно, а от там и основната функция на парите – трупането. Човешките нрави си остават непроменени дори и след хилядолетия. В днешно време хората издигат в култ парите, огромна част от населението на Земята вижда в тях от възможност за независимост, свобода, удобство, задоволяване на най-различни основни потребности до налагането на своята воля, контрол и власт. Приемайки една или друга валута човек се обрича на силна зависимост от този, който я печата. Наблюдателният ум ще забележи, че паралелно с основната си функция, парите отдавна са се превърнали в могъщо оръжие в ръцете на избрани. С него хората биват заробвани дори без да го разбират, а най-трагичното е, че не се и опитват да го разберат.

След създаването на хартиените парични знаци, количеството на паричната маса започнала да расте с големи темпове и надвишила количеството произведени блага. Стоката се разваляла, а парите не, така се появила и инфлацията. Заедно с нарастването на паричната маса се появили и първите лихвари, заемащи неизползвания финансов ресурс на нуждаещите се, естествено, срещу „скромна" лихва, което довело до още по голяма инфлация. Взимайки една монета длъжникът трябвало да върне две. През 12в. се появили наченките на банковото дело. В днешно време човек дори не може да си представи света без банки. Днес всички тези механизми са толкова добре смазани, че спокойно можем да заявим как човечеството се намира в ерата на финансовото робство. Но, важно е да се подчертае, че не парите са проблемът, та те са само инструмент за подобряването на човешкото съществувание, проблемът, както винаги, си остава в човека.

Кой и защо е измислил парите?

Златни монети – Древна гърция, Рим


Предлагам да прочетете откъс от книгата „Сенсей III" на Анастасия Нових разказващ за появата на парите.


– И кой ги е измислил тези хартийки? – сви с рамене Андрей, разгръщайки поредния дразнещ зрението му бонбон.
– Китайците, – лежерно отговори Ариман.
– Китайците? – възкликна момъка.
– Да. Китайския император от династия Тан през 650 година въвел първите хартиени парични знаци. Те били отпечатвани на висококачествена хартия, били удобни за транспортиране, и винаги е можело да бъдат обменени срещу медни монети. Затова този вид парични знаци придобил голяма популярност. След това тази мода била възприета и от Персите, Японците и така тръгнало по целия свят.
– И какво, до тогава е имало само медни пари ли? – Поинтересува се Костя.
– Различни: медни, сребърни, златни. С една дума метални, – отговори Ариман.
– А монетите кой е изобретил? – попита нашия философ.
– Отново Китайците. Първите монети са се появили на тези земи 1200 години преди христа. Били са отливани. А после, някъде след около 500 години в древногръцките колонии са се появили сечените монети.
– Наистина, колко са били умни китайците, а аз даже не съм подозирал, – със сарказъм произнесе Женя и хвърли поглед на Велиар, който през това време, стоейки малко зад Ариман, с гордост и надменност наблюдаваше на седящите гости.
– Всеки народ се счита за умен, – сви с рамене Ариман. – Римляните, например, са вярвали, че създаването на монетите е дело на техните богове, такива като Сатурн, Янус или така наречения цар Нума Помпилий. Гърците пък уверявали, че монетите били изобретени именно от техните герои Тезей, Лик в краен случай аргонския цар Фидон, живял в VII век до новата ера.
Ариман отпивайки от чая си направи пауза. И тука Сенсей, изстрелвайки тук-там по някоя фраза неочаквано встъпи в полемика с него.
– Да, но главното не е кой е изобретил монетите, а какво означават самите те. Както утвърждават лингвистите, достигайки до смисъла на думата монета, в превод от латински moneo, monui, monitum означава „предсказание“, „предупреждение“. А глагола, от който е произлязла тази дума означава „съветвам“. И между другото така и така загатнахме темата за лингвистиката нека да споменем, че и думата „Капитал“ също е произлязла от латинската дума „caput“…
– Не разбрах, подскочи Женя, дочувайки позната дума. – Това в смисъл „Хитлер Капут“? И младежа показа с ръце във въздуха кръст. Ние се разсмяхме, а Сенсей с усмивка отговори:
– Може на Хитлер и да е донесъл „капут“. Но ако говорим за превода на думата „капитал“, то caput означава „глава“.
– А-а-а. Умен значи, – направи извод младежа.
– Никак даже, отрицателно поклати с глава Сенсей. – Има се предвид главата на добитъка. – И поглеждайки на удивителната реакция на групата младежи, които даже от любопитство спряха да дъвчат, поясни: Просто по-рано добитъкът се е смятал за парична единица. И сумата е била равна на броя глави.
Произнасяйки това, Сенсей доволно погледна на Ариман, а след това и ние побързахме да обърнем главите си към него. Забелязах, че на лицето на Ариман се появи едвам забележим признак на смайване, но когато всички го удостоиха с вниманието си, то лицето му моментално грейна в очарователна усмивка и весело отговори:
– Безусловно и такова е имало някога, когато парите са се разхождали на четири крака. Но хубавото е, че тези времена отдавна са отминали. Иначе сега бих се измъчил да смятам по брой глави „своя капитал“.
– Да, от такъв „капитал“ щеше да имаш само главоболия, – със смях отбеляза Володя. – Не стига, че постоянно иска да яде, а на това отгоре и разнася специфичен аромат навсякъде.
– Което си е вярно, си е вярно! – произнесе Ариман, сякаш, Володя нацели точната мисъл в неговите разсъждения.
Ариман и Сенсей се спогледаха и прихнаха от смях, сякаш в думите имаше скрит смисъл, понятен само на тях двамата. Развеселен, Ариман поклати с глава:
– М-да-а, какво ли не е служило на хората за платежно средство, от кравешки черепи в Борено до човешки черепи на Соломоновите острови, от късове сол в Африка до чай опакован във формата на плочка в Китай и Бирма. В древно Мексико въобще са се разплащали с какаови зърна, но най-интересното е, че дори и в тези времена е имало „фалшификатори“, фалшифициращи какаовите зърна, – подсмихна се Ариман. – Какво ли само не са използвали хората в качеството на парични средства: тютюн, оризови зърна, сушена риба, кожи, добитък, хора.
– Да, – някак тъжно произнесе Сенсей. – Парите се сменяли, а отношението към тях не…
– По принцип, нищо не се е изменило, – съгласи се Ариман.

Книгата «Сенсей III» можете да свалите свободно от: ТУК

allatra_detail04

Коментари

ное 28, 2014 | Публикувано от в Статии