Кукулкан

Отново се връщаме към темата за древните архитектурни храмове и пирамиди, тъй като за нас е очевидно, че са се строили от високо духовни същества, със съблюдаване на строго геометрични пропорции и ясна градивна цел, а не от някакви диваци с цел човешки жертвоприношения, както се опитва да ни вмени официалната наука. Преобладаващата част от историците продължава да върти една и съща развалена грамофонна плоча със следния напев: „Не задавайте излишни въпроси, всичко и без това е пределно ясно“, но очевидно не всичко и не за всички е ясно. Тъкмо за това ще продължим да проучваме тези тайнствени, и безусловно имащи сакрално значение, съоръжения, разпръснати по всички континенти по земното кълбо. В нашето изследване ще се опираме на Изконните Знания, донесени в света от Бодхисатвата – Ригден Джаппо.

Храмът Кукулкан

Храмът е разположен на полуостров Юкатан в Мексико. Основната пирамидална постройка се намира в древния град на Майте, наречен Чичен-Ица, което се превежда като „Кладенецът на племето Ица“. Основите на храма било положени приблизително през VII в. Знанията, които притежавали строителите на едно от най-впечатляващите съоръжения в света просто поразяват, особено прецизността на разположените обекти спрямо полюсите на Земята.

Ако прекараме права линия през центъра на храма Кукулкан, то неговата линия ще има отклонение от 17 градуса спрямо географския и 2 градуса спрямо магнитния северни полюси. Двата градуса са се появили в продължение на над 1000 години, тъй като магнитният полюс е плаващ. Някога, съоръжението е било идеално подравнено с магнитния полюс на Земята. Това прецизно позициониране е позволявало да се фиксират дните на равноденствие на 21 Март и 22 Септември. Как са успели да построят толкова точно пирамидата все още е загадка, но дори при отклонението от 2 градуса, пернатият змей Кукулкан, образуван от извиващите се сенки падащи под наклон върху деветте нива на пирамидата, до ден-днешен се спуска от небето Шибалбу на 21 Март и се връща обратно на 22 Септември.

Археолозите смятат, че грандиозния храмов комплекс се явява място на силата за индианците от културата Маи. Някога, около храма са били разположени стотици постройки, превърнали се днес в руини. Можем да ги разделим на две групи:

– първа група VI – VII в. които се отнасят към периода на Маите,
– втора група X – XI в. които се отнасят към периода на Толтеките.

Кладенецът

Близо до храма се намира уникален кладенец с отвесни гладки стени, това говори, че населеното място е било добре осигурено с вода. Дълбочината му е 50 метра, а широчината 60.

Обсерваторията

По време на управлението на Маите, град Чичен-Ица придобива статута на религиозен център, в него процъфтяват изкуството и науката. На територията на храма се намира дори полуразрушената обсерватория, и това е било в VII век! Има над какво да се позамислим. Нейните останки се виждат прекрасно на снимката.

Стъпаловидната пирамида Кукулкан

Според изследователите по времето на управлението на толтеките започнало да се отделя голямо значение на човешките жертвоприношения, които били част от тяхната религия. Най-известното и загадъчно съоръжение на територията на града се явява стъпаловидната пирамида Кукулкан или Ел Кастильо.

Пирамидата била открита от археолозите през 19в. По това време външният и вид бил повече от трагичен, но благодарение на реставрационните дейности тя придобила вид близък до първоначалния.

Храмът Кукулкан се явява най-тайнственото съоръжение в града. На западната страна от централното стълбище се случва най-главното тайнство в свещения град: падащата върху стълбището светлина създава сянка наподобяваща тялото на 30 метров змей, който в зависимост от дните на равноденствие пълзи нагоре или надолу. Това събитие привлича огромно количество туристи, носейки добри доходи на държавата. Но какво се случва винаги – хората се интересуват най-вече от външните прояви, а не от техния вътрешен смисъл. И така, какво искали да кажат архитектите на това съоръжение на бъдещите поколения?

Пернатият змей Кетцалкоатл

Образът на Пернатият Змей бил важна част от митологията на маите и толтеките. Съществува толтекска легенда, че през 987г. Кетцалкоатл претърпял поражение и бил изгонен на сал, който представлявал змей. Легендата на маите гласи, че в същата година вожд, наречен „Кукулкан“ (змей покрит с перата на Кетцал) дошъл в тази местност и направил Чичен-Ица своя столица.

Главният храм на Чичен-Ица бил посветен на Кукулкан – покровителят на толтеките. Култът към бога Кукулкан бил пренесен в Чичен-Ица от толтеките. Те го наричали Кетцалкоатл„Пернатият Змей“. На езика на маите „Пернатият Змей“ звучи като „Кукулкан“, или по-точно – „К'ук'Улкан“. Добре е да се знае, че в доколумбова Америка е имали като минимум два Кетцалкоатл-Кукулкани. Единият от тях бил „Се Акатл“, или Топилцин Кетцалкоатл, бившият управник на Толлан, предводителят на толтеките, който през X век завоювал Юкатан и още приживе бил обожествен. Вторият Кетцалкоатл-Кукулкан, божеството на индианците нахуа – богът на въздуха и вятъра, носещ чертите на културен герой, изобретател на писмеността и покровител на знанията. Той забранявал на индианците да принасят човешки жертви и препоръчвал да бъдат заменени с цветя и ароматни корени. Индианците силно почитали този Бог. Традицията го нарича „брадатият бял бог“, носещ европейски черти, тъкмо за това индианците се отнесли толкова радушно се отнесли към испанските конквистадори – те сметнали тяхното идване за връщането на Кетцалкоатл и неговите спътници.

Храмът на Брадатият Човек!

На територията на комплекса се намира изключително интересна постройка: храмът на Брадатият Човек (Temple of the Beared Man). Той е разположен в северната част от площадката за игра с топка. Той получил това име заради вътрешния релеф на храма. Често просто го наричат Северният храм. В него се наблюдава невероятна акустика, позволяваща да се чува човешки шепот във всяка точка на залата.

Кетцалкоатл – историческа справка

Кетцалкоатл – „змей покрит със зелени пера“ или „скъпоценният отец змей, този, който разчиства пътищата“, в митологията на индианците от Централна Америка един от главните три божества, бог-създател на света, създател на човека и културите, владиката на стихиите, бог на сутрешната звезда, на близнаците, покровител на жречеството и науката, управител на столицата на толтеките – Толлана. Имал множество превъплъщения, най-значимите, от които са: Екатл (бог на вятъра), Тлауискалпантекутли (бог на планетата Венера), Шолотл (бог на близнаците и чудовищата), Се-Акатл и др. Кецалкоатл – син на Мишкоатл и Чималмат.

Кукулкан – историческа справка

(Бог Кукулкан Музей на маите, Паленке Имперсонация на божеството) Кукулкан (Gukumatz) “крилатият змей“ в митологията на маите е един от главните богове. Кукулкан е богът на четирите Свети Дара – огън, земя, въздух и вида. Всеки от елементите бил свързан с божествени животни или растения:

Въздух – Орел
Земя – Царевица
Огън – Гущер
Вода – Риба

При маите и тяхната култура, Кукулкан бил представен като шестия символичен образ. Основно това бил образът на змея, но се изобразявал и като орел, ягуар, рапан и като костна флейта. В късния период на маите Кукулкан се почитал като богът на вятъра, дъждовете, планета Венера, основател на няколко големи династии и градове. Кукулкан се изобразявал под формата на змей с човешка глава. Съгласно някои митове на маите, светът бил създаден от двойка богове – Кукулкан и Хурокан. Хурокан бил богът на природното начало и всички природни сили. Той бил „сърцето на планините“, земните недра, земетресенията, пещерите, вулканите, огъня, студа, севера, леда, тъмнината, нощното звездно небе, доблестта. За да изпита мъжеството на младите войни, той ги извиквал на бой през нощта в облика на ягуар.

В самата пирамида има още едно тайнствено явление, което все още не е разгадано от учените. Това е акустичната илюзия. Стъпките на хората, които вървят отвън, вътре звучат като звуци на птицата катцал. При маите и ацтеките тази птица се смята за свещена. Можем единствено да предполагаме защо е бил създаден този ефект. Акустичният ефект от стъпките на хората и пеенето на птицата кетцал можете да чуете ТУК.

Пирамида вътре в пирамидата!

Още една от загадките на храма Кукулкан се явява „пирамидата в самата пирамида“. В центъра на основната пирамида се намира по-малка пирамида с девет стъпала. За какво на архитектите им е било да създават по-малка пирамида в основната все още остава загадка. Входът в това светилище е бил открит сравнително скоро, през 20 век.

На върха на основната пирамида се намира малък храм с четири входа, където според легендите са се извършвали човешките жертвоприношения в чест на Кукулкан.

Тронът на Ягуара

На върха на вътрешната пирамида бил намерен свещеният „Трон на Ягуара“ – тронът на върховния управител, символ на властта. Тази находка донесла повече въпроси, от колкото отговори.

Тронът е изпълнен във формата на ягуар и е бил изсечен от камък. Тялото на звяра е оцветено в червено и украсено с тъмнозелени нефрити и миди. Седемдесет и три нефрита имитират петната по тялото на ягуара. Широко отворените му очи също са от нефрит, зъбите са изработени от вулканичен камък от местността Педернал. Изследователите предполагат, че тронът първоначално е бил притежание на Топилцин Кецалкоатл.

Езерото под Кукулкан

Съвсем наскоро под пирамидата Кукулкан било открито подземно езеро. На 13 август 2015 година учените от националния университет по геофизика в Мексико разказаха за това откритие на своята пресконференция. Подземното езеро било открито след електро томографско изследване на земните пластове близо до пирамидата. Водният пласт се намирал на дълбочина 20 метра под фундамента на пирамидата. Съгласете се, това инженерно решение е изключително нестандартно.

Загадките не свършват с това. Стоейки пред стълбището на пирамидата и гледайки към върха му, на човек му се струва, че стъпалата са с еднаква ширина, това се случва поради тяхното плавно разширяване до върха. Благодарение на този оптичен ефект се усилва монументалността и мащабността на съоръжението.

Изводите:

– Притежавайки такъв голям кладенец, храмовият комплекс бил отлично осигурен с вода, освен това подземното езеро също би могло да бъде прекрасен източник. Възниква въпросът защо учените твърдят, че в храма са принасяни жертвоприношения на бога на дъжда? От къде можело да възникне подобно предположение?

– Стълбището, която се разширява от основата си към върха е още една интересна особеност. За вървящият по нея се създава усещането, че се разширява. Това много напомня на митичният Мост Чинват. „Древната индоиранска религия зороастризъм, до ден-днешен смятана за основа на многочислената религиозна секта на персите, предполагала, че душите на мъртвите се озовават пред Моста на Разделението (Чинват Паравата), през който можели да преминат в рая, който ставал тесен като бръснарско ножче за грешниците и ставал широк за праведните. Този образ е срещан и в някои средновековни християнски картини обрисуващи ада и рая.“

Аз съм мост над черната бездна,
Аз съм свят над вечната мъгла
Неведомата стълба
Между небето и земята…

– Съгласно легендите „На върха на основната пирамида се намира малък храм с четири входа, където според легендите са се извършвали човешките жертвопринушения в чест на Кукулкан“. За какви жертвоприношения може да иде реч, щом цивилизацията, съдейки по останалите духовни знания, достигнала своя духовен и културен разцвет? Съвременните учени до ден-днешен не могат да отговорят на множество въпроси, но въпреки това всички бързат в своите „велики“ трудове да заявят колко жестоки и кръвожадни били тези наши далечни предци. Според нас това е сериозна заблуда, свойствена за днешните история и наука.

– Можем да си направим извод за истинският характер на жертвоприношенията от следните редове на книга „АллатРа”:

„Истинското жертвоприношение към Бог – е когато човек поднася на олтара на своя живот жертвата на своето Животинско начало, т.е. отказва се от множеството свои желания, мисли, мимолетни илюзии, отваряйки своя духовен път към истинската Вечност – в света Божий…"

– Седемдесет и трите нефрита по тялото на ягуара, имитиращи петната по неговата козина ни се сториха доста странни. Всички източници цитират като по команда едно и също количество камъни – 73. Не сме ги виждали лично, но сме убедени, че древните архитекти, които очевидно са разполагайки с Изконните Знания, просто не е възможно да не са знаели за числото 72 – количеството измерения в материалната Вселена.

– Всички гореизброени звукови, оптични и архитектурни решения на съоръжението Кукулкан предизвикват дълбоко уважение към архитектите и строителите му, които не познавали технологията на колелото. Напомняме, че маите не са използвали животинска сила и са извършвали всички дейности собственоръчно.

– Кукулкан – богът на четирите Свети Дара – огън, земя, въздух и вода. Това не е ли случайно намек за четирите същности в човешката структура?

– И накрая, доста интересно ни се стори споменаването на брадатия Бял Бог и храма на Брадатият Човек. За кой ли път това ни навежда към личността на Ригден Джаппо (по-ското с едно от Неговите превъплъщения на Земята)…

allatra_detail04

Коментари

юли 4, 2016 | Публикувано от в Статии