Какво е нужно, за да живеем истински щастливо?

Един мъничък откъс от книга „АллатРа" дава отговор на този въпрос, кратко и ясно.

Какво е нужно, за да живеем истински щастливо?

„Трябва като минимум, поне два пъти на ден да се извършват духовни практики, а в ежедневието да не се губи връзката с вътрешния свят, с Душата, с усещането за присъствието на Бог. И тогава това ще стане не просто начин на живот, а ще се превърне в духовен път, който с всяка крачка ще те приближава към Вечността.
Живеейки в Бог, човек вече няма вътрешни конфликти със самия себе си, изчезва желанието за лични молби, изпълнени със страх и грижи от материалния свят, защото разбира същността на произхода им от своята земна самодостатъчност. Тогава той спира с опитите да разбере с ума си къде действа Бог и къде не, защото всичко това той започва да чувства и Знае. И това знание произлиза не от ума, а от дълбочинните чувства на Душата. Човек вярва с ума си, а Знае с Душата. Той започва да съсредоточава своя вътрешен живот единствено върху Душата, защото именно чрез нея, той познава Бог и безкрайния духовен свят, който се явява негов истински роден дом. Човек придобива цялостност със своята Душа. В него не остава място за лошото, защото започва да живее със света на Бог с умиротворението от допира си с Него.
И това общуване се осъществява постоянно. Във вътрешния живот на човек вече няма нищо, освен Бог, и Душата с цялата си чистота стои пред Него. Това общуване се явява тайна между двама любящи. Човек чувства присъствието на Бог и Го обича, стреми се към Него, като обичащ любимо Същество, с което жадува вечна близост и безкрайно общуване. С времето той получава реално разбиране не само за постоянното присъствие на Бог в него, но и Неговото присъствие навсякъде и с всичко, в целия обкръжаващ свят. Осъзнава, че Бог се явява всичко за всеки. Така встъпващият в диалог с Бога скоро се променя, придобива ново разбиране и различен поглед над света. Но най-важното е, че благодарение на това самостоятелно общуване с Бог приживе, Личността започва да пребивава в Неговия духовен свят, постигайки това състояние на сливане с Душата, което в различните религии се наричало с различни думи: Святост, Нирвана, Висше съединение с Бог и така нататък. Това състояние в същност е самата свобода, истинското съществуване, към което се стреми човек през целия си живот."

Източник: книга „АллатРа"
allatra_detail04

Коментари

окт 21, 2015 | Публикувано от в Статии