За съзидателно общество (Видео)

На 22 юни в Атланта (САЩ) се проведе пресконференция „ЗА СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО” към която посредством онлайн телмост се включиха хиляди хора от цял свят. На събитието присъстваха участници от международно обществено движение „АЛЛАТРА”, представители на обществени организации, медии, дипломатически и политически кръгове, национални и религиозни общности.

В събитието участваха и участници от движението в България и гости. Малкият, но сплотен екип представи достойно нашата страна в това важно събитие. Следващата година се надяваме участниците от България да бъдат още повече.

Малка част на участниците от цял свят.

Откриването на пресконференцията бе с речта на Роби Уелс, в която бяха представени наболелите проблеми на потребителското общество, възникнало преди 6000 години. Бяха изтъкнати причинно-следствените връзки, водещи до деградация в живота на обществото, важността от промяната в обществото, както и уникалната дейност на международно обществено движение „АЛЛАТРА”, което със своя пример показва на практика, че промяната на вектора на развитие на обществото от потребителско към съзидателно и мирно е възможна.

В следващата реч Марина Овцинова, участник от движение „АЛЛАТРА”, един от основните оратори на международната конференция „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС”, акцентира нашето внимание върху неотложната нужда от съзидателна промяна в световното общество.

В отговор на проблемите и предизвикателствата на глобалните климатични и геополитически промени, бившият консул на Индия в САЩ Чандър Гамбир посвети речта си на важността на международната дейност на МОД „АЛЛАТРА”, насочена към промяната на човешките отношения в световното общество.

В заключение Робърт Кенеди, председател на Съвета по външни отношения в Атланта, старши изследовател в Института за стратегически изследвания, Военна колегия на американската армия, директор на Европейския изследователски центърсигза изследване на безопасността Джордж Маршал, сподели своя опит в изграждането на силни връзки между различни страни и култури, основани на взаимно приятелство и партньорство.

Предстоящата мащабна конференция „ОБЩЕСТВО 2020”, която ще се проведе втора събота на май 2020 г., привлича все по-голям интерес от хората по света. Много от тях вече разбират, че благодарение на общата, независима световна платформа „АЛЛАТРА” е напълно реално да се обединят и да намерят общи решения на интересуващите ги въпроси в епохата на глобалните климатични предизвикателства. Много хора осъзнават необходимостта да приемат съзидателния и човешки вектор на развитие за нашата цивилизация преди да е станало твърде късно.

Кратък преглед на международната конференция „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС" състояла се на 11 май 2019 г.: https://youtu.be/U37J_F4OyYA

Официален сайт на проекта МОД „АЛЛАТРА” „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС”: https://allatraunites.com

Официална поща на проекта: info@allatraunites.com

allatra_detail04

Коментари

юли 22, 2019 | Публикувано от в Статии