Аркаим – наследството на хиперборейците

«Ще се пробуди древната Русь, ще си спомни своите Богове и тогава ще тръгне такава вълна по целия свят…».
Ф.М. Достоевски.

Да, умее Достоевски да зарежда и вдъхновява. С една фраза поражда цял порой от асоциации, мисли и въпроси например като: каква е тази Русь? Може да се каже, че Тя обединява всички славянски народи, както източните, започвайки от Сибир, та до западните, завършвайки с Балканите. Русь това не е държава, нито обединение по национални признаци и интереси, а близка и родна по Дух общност. Духът обединява, докато системата разделя.

Какви богове трябва да си спомни? Славянските, езическите, християнските или някакви други? Не. Ако древната Русь се пробуди, тя ще си спомни, че всички религии и вярвания имат един корен: Бог Творец, Той е един и всички хора Го чувстват в себе си. Когато това се случи, всички славяни ще си спомнят, че силата е в Единството, а то не означава физическото обединение на различните народи, а общия им стремеж към доброто и Светлината.

От къде е възникнала древната Русь, която, както мнозина твърдят е зародишът на духовното единство в света? Вероятно духовният фундамент бил заложен от Триполската цивилизация, съществувала VI-III хил. преди н.е. на територията на днешна Украйна, Молдова, Западните части на европейска Русия и Северна Румъния, имайки предвид уникалните и достижения както в духовното усъвършенстване на човека като Личност, така и в обществото като цяло.

Съществува обаче и друга версия, в която за основатели на древната Русь се смятат хиперборейците. Думата „хиперборейци“ означава „онези, които живеят отвъд Борей“ (както наричали Северния вятър), тоест „Северните хора“. Още преди промените в климата, тоест преди повече от 12 000 години те живеели в Арктическите райони, тоест в района на полярния кръг, където по онова време имало влажен тропически климат. Наскоро проведените изследвания в Северна Шотландия доказват, че климата в района бил близък до средиземноморския, там живеели различни видове топлолюбиви животни. Нещо повече, преди време руски палеонтолози и океанографи достигнали до извода, че климатът в Арктика преди 15 хил. г. бил доста мек, а Северния ледовит океан бил топъл, независимо от ледниците в Европа по това време. Свидетелства за съществуването на северната високоразвита цивилизация са много, към тях можем да причислим различни каменни съоръжения като: множество каменни лабиринти в република Карелия и Колския полуостров; каменен път, покрит с обработени каменни плочи в карелската тундра; културен център изграден от обработени каменни блокове с правилна геометрия и останки от древна астрономическа обсерватория с 15 метров улей, издигащ се към звездите, открити отвъд полярния кръг; множество скални изображения и т.н., отново в република Карелия. Голяма част от находките в Карелия били направени от изследователската група, водена от д-р Валери Дьомин, по време на експедиции „Хиперборея 97“ и „Хиперборея 98“.

Но нека се върнем към климата и как той повлиял на миграцията на хиперборейците. Някъде от III-II хил. Преди н.е. климатът в тези райони започнал да се променя и принудил хиперборейците да мигрират в по-южните райони като днешен Урал, Армения и полуостров Индостан. Там те пренесли със себе си всички технологии, култура, но най-важното – пренесли и духовните Знания. Не малко е написано за великите арийци, заселили се някога на териториите на днешна Индия, а за цивилизацията зародила се на територията на днешна Армения и Урал почти нищо не се казва.

Откриването на древния град Аркайм през 1987 г., който нарекли в чест на най-близката планина, станало истинска сензация. Тази дума изобщо не е обикновена. Нека да направим преглед на думата по букви и значението на всяка една буква в старославянския език.

А, Аз – аз, човек, начало.
Р, Ръци – реч, сила (енергия).
К, Како – обем, обхват, обединение на човека с Вселената.
И, Иже – съединение, единство, хармония, истина.
М, Мьслите – движение, измерение, подобрение.

Можем да комбинираме по различни начини значенията на тези букви в опита си да намерим дълбокия смисъл в живота на хората, живеещи в древния град. Ето и моя вариант: «Аз съм Човек и моята сила е в единството с Бога, в хармонията с другите хора, в съзидателната и творческа дейност, носеща полза на всички».

Аркайм е един от най-старите запазили се градове на Земята, неговата възраст все още не e установена точно. Стените му имат формата на спирала с празен център. Благодарение на спираловидната си форма и точно ориентираните според звездите стени като основен акцент е направен на звезда Сириус, градът се явявал своеобразен модел на Вселената. Четирите входа в храма са строго ориентирани според четирите посоки на света. В Аркайм могат да се наблюдават 18 астрономически събития (дните на слънцестоене и равноденствие, изгреви и залези при определени условия), както например в Стоунхендж, където числото на явленията е 15. Ориентирите на града са с точност съпоставима на Великите Египетски пирамиди. Обсерваторията в града е най-сложната в света от всички известни древни обсерватории. Живеещите там хора знаели за процесията на земната ос с период от 25 786 години! Нещо повече, Аркайм не бил единственият подобен град в тази област. На площ от 300 на 350 км. Са намерени 24 подобни града. Територията на древната високоразвита цивилизация обхващала района от южната част на Челябинска област, Башкортостан на югоизток, Оренбургска област на изток и Казахстан на Север.

Град Аркайм неслучайно е построен с празен кръг в средата си. В това е заложен дълбок сакрален смисъл.

„Да, знанията за свещеното значение на кръга са закодирани в символите и знаците не само на скалните рисунки, стенописите, но също така и върху археологическите предмети: свещените скулптури, ритуалните облекла, керамиката и т.н. Тези знания били запазени също така и в архитектурата на древните храмови постройки, обикновените жилища (шатри, юрти). Традиционните обредни действия на едни или други вярвания също отразяват тези Знания. Например, ритуалното ходене в кръг около една определена територия или структура, танцуването в кръг (ритуален танц около невидим център или огън, свещено място; обикалянето в кръг на шаманите и дервишите), общуването на мъдреците сядайки в кръг, където центъра на кръга бил празен (незапълнен) като символ на Духовното начало.“

Из книга „АллатРа“

На територията на Аркайм били намерени множество интересни фигурки и керамика. Символиката заложена в тях говори за преобладаващите в обществото духовно-нравствени ценности.


Цивилизацията от Аркайм наистина впечатлява със своите достижения, но и преди „великите астрономи на Урал“, както можем още да наречем потомците на хиперборейците, там са живели хора, притежаващи дълбоки познания в духовната област. За това свидетелства намереният през 1890 година Шигирски идол, изработен от лиственица (от рода хвойнови) от неизвестен майстор. По някакъв начин идолът попаднал в залежи от торфено блато и благодарение на безкислородната си среда се е запазил в прекрасен вид цели 11 хил. г. Върху идола е намерена информация за седемте измерения под формата на седем лика (схематични изображения на човешки лица), където седмото измерение е самата глава на идола. Тя се явява доминираща по отношение на останалите шест „лица“, които са разположени по тройки: на лицевата част на тялото, символизиращи триизмерния свят и три лица на гърба, символизиращи недостъпните за обикновения човек измерения (четвърто, пето и шесто).

„Най-интересното е, че учените все още спорят, какво би могло да означава това, впрочем, както и нанесените върху него символи и знаци. Интересното е, че в първото описание на този идол от музейния работник, който тогава приел този музеен експонат, се споменава, че идолът бил с кръстосани крака. А това насочва към позата лотос и познанието на света в процес на медитация. Но, очевидно, тази част от артефакта била много „неудобна“ за някого, защото навеждала на размисъл, най-малкото за връзката с Изтока, затова се е „загубила безследно“ в килерите на музея още преди революцията“.

Из книга „АллатРа“

На територията на Урал се намират удивителни петроглифи и мегалити, така наречената „Уралска писаница“, известна в цял свят. Известността и идва от факта, че рисунките, чиято възраст е много хиляди години, демонстрират знания за химическия строеж на полиетилена.

Съдейки по големите каменни модули, древните познавали добре и механиката.

А също така изучавали звездите в мегалитната обсерватория. Били хидроинженери.

Знаели за невидимата конструкция на човека и изпълнявали медитации и духовни практики. И естествено, държали своето Животинско начало под контрол.

На територията на славяните, много хиляди години, течали на пръв поглед незабележими процеси, но поставящи солиден фундамент за възраждането на Духа не само в славянските народи, но и за всеки човек с отворено сърце. Историята отдавна е забравила как се е образувал геоглифът с формата на главата на Озирис обхващащ територията на днешен Киев, Украйна, както и храма на Лотоса. Древните цивилизации оставили множество сакрални пирамидални съоръжения, както в Кавказ, така и в Карпатите, Алтай, в уралските планини и много други.

Преди две хиляди години Иисус изпратил Андрей Първозвани като един от най-силните си ученици в земите на Борисфенските планини (Борисфен, древногръцкото название на р. Днепър) със задачата да заложи там лотосовите семена, които му дал. Целта била мястото да бъде подготвено за идването на Светия Дух, който 1000 години по-късно, в образа на Агапит Печерски, създал там своя Обител. Днес, за това свидетелства прекрасния архитектурен ансамбъл, наречен Киево-печерска лавра и нетленните и целящи до ден-днешен хиляди хора останки на Великия безвъзмезден лечител – Агапит.

Днес, когато хората най-накрая започват да проумяват, че истинския враг на човека е системата на Животинския разум, а не ближния, обединението на основата на духовно-нравствените ценности не е само възможно, но и неизбежно. Всичко в този свят има своето начало и край. Тъмнината също не може да съществува вечно. И историята на вечния Евреин, който отказал да напои Иисус, страхувайки се да не загуби своя живот и който е принуден до ден-днешен да скита вечно по света, също ще завърши. Ще завърши и наказанието на Далай лама. Ще дойде и началото на новата епоха на Светлината, където славяните като духовно ядро на човечеството ще станат проводници на божествената Воля. Русь – това сме всички ние, братя, славяни, строителите на новия свят, но на първо място вътре в себе си, а като следствие и навсякъде около нас. Всеки, които със своите добри мисли, думи и дела се стреми към тази цел, ще възрадва своя Любящ Родител – Бога.

„Не е тайна, че Съдбата води човека по известен само на нея самата сложен път на тънки взаимовръзки, природни явления, хитроумни преплитащи се една с друга пътечки от случайности и съвпадения. В края на краищата това води до конкретно събитие, съдбоносен кръстопът в житейския път. И тук човек се осмелява да се надява, че му е предоставен шанс да избира. Но все същата неумолима сила на Съдбата, с помощта на логически сплетените обстоятелства, незабелязано помага на човека да извършва своя избор. Та нали редицата събития, съгласно нейният замисъл, неизбежно сближават съвършено чуждите хора, които живеейки в своя малък свят, в даденият момент даже и не подозират за това. Но това сближаване ги заставя да действат съвместно и заедно да преследват едни и същи цели, при това пораждайки голямо количество решаващи събития в живота на другите хора“.

Из книга „Сенсей. Изконният от Шамбала“

Повече за хиперборейците, както и за техните предци – атлантите можете да научите от предаването „От атеизма към светостта" с участието на Игор Михайлович, Татяна и Жана. Предаването за сега е само с английски субтитри, но нашият екип вече се труди да излязат по-скоро и българските.

allatra_detail04

Коментари

авг 2, 2018 | Публикувано от в Статии