Древният град Ван и културата на Урарту

По време на археологически разкопки в северната част на старинния град Ван (Турция), продължаващи повече от пет години, били открити много интересни факти за социалната и културна организация на древната държава Урарту.

Фрагмент от древен шлем

Hürriyet Daily News съобщава, че по време на разкопките били открити множество древни артефакти: редки съдове, накити, колесници и мобилнa пещ на възраст от 3 до 5 хиляди години. По думите на ръководителя на изследователската група – Еркан Коняр, доцент от Истанбулския университет – за изминалата година най-важните находки били домовете на жителите на Урарту, бронзови фибули и глинена табличка описваща търговските отношения.

Бижу с формата на полумесец - символично изображение на Аллата и триалтейска чаша

Струва си да се отбележи, че сред артефактите има и бронзови накити със знака АллатРа (Изконният съзидателен знак, чието изображение се среща във всички открити до сега цивилизации започвайки от времената на палеолита). На изображението на медальона напомнящ древния герб на Османската Империя отчетливо се вижда знака АллатРа.

Медальони. Експоната от дясно е с изобразен знак АллатРа

По рано, разкопките били съсредоточени в централната част на град Ван (столицата на Урарту) в района на крепостта, което не давало цялостна представа за живота на древния народ, по-късно се разширили извън крепостта, което усилило тяхното културно и социално значение. Разкопките засегнали множество домове, които ясно показали какъв е бил начина на живот на жителите на народа Урарту, а също така и приемствеността на поколенията. На днешен ден в домовете на жителите от областта могат да се срещнат същите пещи и мазета, които били използвани преди повече от 3 хиляди години.

Крепостта на град Ван на брега на езеро Ван днешна Турция

На даден момент съвременната наука разполага с ограничена информация относно самобитната култура на народа Урарту, но с всяка година учените се убеждават все повече, че този народ е допринесъл много в съкровищницата на световната култура.
Писмеността на древния народ е представена с интересни клинописни образци (усъвършенстван вариант на асирийската клинопис) върху глинени таблични и стените на храмовете. Били намерени и множество други артефакти, сред които висококачествени изделия от желязо и бронз, скулптури покрити с тънко златно фолио, както и много други произведения на изкуството, което показва, че този древен народ е владеел отлично обработката на металите. В културните паметници ясно се проследява култа към небето и слънцето. Често се срещат изображения на фантастични животни, сложни космически символи и множество разпространени сакрални знаци (скосени кръстове, вълнообразни линии, знака АллатРа, крилати дискове, геометрични фигури, дървото на живота, полумесеци, човешки фигури стоящи върху различни животни, сокол с човешка глава и др.) Всичко това, взимайки предвид информацията за древните изображения от книга АллатРа, се явява свидетелство за важната роля на духовното в живота на този народ.

Изкуството на култура Урарту

Плоча с клинописна писменост от Аргишти I

Държавата Урарту или Ванското царство (IX – VI в, преди н.е.) се е намирало в Предна Азия. По време на своя разцвет тя заемала територията на съвременна Армения източна Турция и северозападен Иран. Съгласно запазилите се документи Урарту е било така наречено обединение на етнически племена (от XIII в. преди н.е.), а от IX в. преди н.е. – древна многонационална държава. Тя заемала централно място сред държавите от този регион. В творбите на Херодот (V в. преди н.е.) за отбелязани четири основни народности на жителите на Урарту: алародии, арменци, матиени и саспейри.

Карта на древната държава Урарту от VIII в. преди н.е.

Град Ван - столицата на Уратру
Учените открили тази древна държава съвсем наскоро – едва в началото на XIX век, когато обърнали внимание на произведението на арменския историк Моисей Хоренски. В неговия разказ се описвало изграждането на град, намиращ се на брега на езеро Ван, в което взела участие и асирийската царица Шамирам (Семирамида). Тъкмо за това разкопките започнали от бреговете на езеро Ван през 1879 година.
Сред експедицията имало изследователи от Британия, Германия, Русия. Най-интензивни се явяват разкопките в арменската част (Североизточно Урарту), които продължават и до ден-днешен. На територията на Турция (Централно Урарту), разкопките се намират в своята начална фаза. Най-сложни се оказали разкопките на територията на съвременен Иран, тъй като след революцията на учените им се наложило да преустановят своята дейност и едва наскоро се открила възможност да се подновят.
Доста сложности изникнали и с публикуването на резултатите от изследванията като данните от XIX в. били публикувани едва в края на XX в.
Древната държава Урарту оказала сериозно влияние върху културите на много държави от Южен Кавказ и особено на Армения, която често бива наричана „наследница“ на Урарту. На днешен ден има много липсваща информация относно древната държава. Информацията на учените е изключително ограничена и това е свързано непосредствено с недостатъчния обем на разкопките и отсъствието на всестранен подход към изучаването на знанията на древните народи, не само от позицията на историята и археологията, но и от други съвременни науки. За истинския учен изследовател е много важно да разширява своя кръгозор и познания в най-различни науки, да изучава въпросите от позицията на духовно зрялата личност, за да може да формира максимално обективна картина на миналите събития, а следователно и на настоящата. Както е известно на всички – историята постоянно се повтаря.

allatra_detail04

Коментари

яну 1, 2016 | Публикувано от в Статии