Изявление на Анастасия Нових

Изявление на Анастасия Нових

Скъпи приятели!

На днешен ден, благодарение усилията на социално активните, инициативни, порядъчни и добросъвестни хора от различни страни, приели Знанията, изложени в книгата „АллатРа“ е създадено Международното обществено движение „АЛЛАТРА“.
Всичко това е организирано за вас, всички хора с добра воля, за да можем всички заедно да обединим своите усилия, съвместно да реализираме различни проекти, да споделяме уникални навици и духовен опит, да подобряваме условията на живот в световното общество. Това Международно обществено движение е създадено в помощ на всеки, докоснал се до Истината, създадено, за да може максимално да ви помогне да реализирате вашите идеи, проекти и инициативи свързани със самоусъвършенстването и обединението на хората на духовно нравствена основа. Както е казано, пътят дава сила на вървящия, а не на мечтаещия за него.

В различни градове и държави инициативните хора откриват официални представителства на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“. Тази значима стъпка за бъдещето на много хора, като правило започва от обикновената, искрена инициатива на един добър човек, който има намерението и смелостта да сплоти и обедини благодарение социално-културната дейност хората с добра воля в своя град, регион, страна, да способства за разпространението на изконните Знания. С цел улесняване общуването и получаването на официална информация, по каквито и да е въпроси, свързани с дейности, инициативи или проекти на даденото движение за обединяването на всички нас е създаден Координационният център на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“. Той е призван не да разрушава, а да създава, не да разединява, а да обединява всички хора с добра воля! Това е официалният център на движението, към който можете да се обърнете с различни въпроси, засягащи даденото движение и своето свободно участие в него, да намерите официална информация за проекти, потвърждаването на една или друга информация свързана с дейността на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ и неговите участници. Този център е призван да сплоти всички хора с добра воля към социално-културна активност, да обедини разпокъсаните групи единомишленици по целия свят, хората жадуващи да въплъщават практиките и Знанията изложени в книгата „АллатРа“ и тези, търсещи единомишленици в своята страна, регион, град с цел разпространението на изконните Знания. Дружбата и обединението на съзидателна основа значително разширява доброволческите възможности на всеки от нас и на всеки, който има искреното намерение да съдейства на обществените съзидателни процеси в световен мащаб. Както казва Ригден Джаппо: „Достоен за уважение е този, който живее и действа в името на своята душа и духовното бъдеще на цялото човечество“.

С уважение, Анастасия Нових

allatra_detail04

Коментари

мар 1, 2015 | Публикувано от в Статии