Три загадъчни места на планетата, свързани с числото седем.

От древността е известно, че числото 7 не е обикновено, то имало свещено значение за хората от различните култури и e свързано с много легенди, ритуали и вярвания.

„Ригден: Между другото, в тези древни народи все още се упоменава, че числото четири въплъщава в себе си женското начало, три мъжкото начало, а сумата седем е основата на човешкото Същество (принципа на вечния живот), съвършенството."

Из книга „АллатРа“

• Седем е било свещено число за древните египтяни.
• В Догонската митология, седем е основата на човешкото Същество (принципа на вечния живот), съвършенството.
• В древен Китай е имало седем пътя на мъдрото сърце.
• Според думите на пророка Мохамед, светът е бил създаден от Бялата Перла, чиято дебелина била седем небеса и седем земи взети заедно. Също в исляма има специален духовен ритуал на седемкратното обикаляне около Кааба, което е символ на постигането на седмото измерение в живота. Това се обуславя от мюсюлманското вярване, че тронът на Аллах е в рая на върха на седмото небе, където е „Лотоса – крайният предел“ (Сидрат ал-Мунтха).
• При суфиите духовното познание, пътя към Бога са седемте духовни стъпки по пътя на самоусъвършенстването.

Числото 7 също така се среща и в архитектурните и исторически паметници. На Земята има много загадъчни места, свързани с числото 7. Три от тях ще ви представим в следващите редове.

1. Пловдив – България

Пловдив е един от най-старите, постоянно населени градове в света. Той се нарежда на осмо място в световния списък на древните градове, които все още съществуват, заедно с такива градове като Атина, Фаюм, Дамаск…

Интересното е, че Пловдив също така бива наричан „Градът на седемте хълма” или „Градът на седемте тепета” заради формираните през Горна креда (99 – 65 милиона години) сиенитни хълмове, издигащи се в централната част на града. Хълмовете не са широки и овални, а приличат по-скоро на огромни камъни, специално поставени на това място, но реално всички те са върховете на едно голямо скално тяло, което в дълбочина се простира на площ от над 50 кв. км.

Първият хълм е Младежки хълм (Джандем тепе) с височина 143м. Вторият е Хълма на освободителите (Бунарджик) с височина 112м. Третият е Данов хълм (Сахат тепе) с височина 46м. Върху четвъртият – Небет тепе (Стражеви хълм) с височина 43м., петият – Таксим тепе (Разделителен хълм) с височина около 40м и шестият – Джамбаз тепе (Хълм на въжеиграчите) с височина около 45м. се намира Старият град. На Небет тепе са открити древни артефакти и сега там е разположен археологическият комплекс „Небет тепе". Седмият, на който се смята, че е имало древно светилище бил разрушен през XIX – XX век. и с камъните от него били павирани повечето улици на града. Имало също така още две малки възвишения – Алтън тепе (Каменица) с височина 16м., който бил разрушен в края на XIX в. с цел построяването на пивоварна Каменица и Лалут тепе с височина около13м., който бил разрушен в началото на XX в. с цел добиване на рядък вид андезит. Последните две възвишения не влизали в групата на пловдивските хълмове поради малките си размери.

Не по-малко интересни са знаците и орнаментите, намерени върху артефактите на древния град, които ще сравним с подобни от други части на света. Доста често се намират символи на ромбове, квадрати и решетки.

Находките в Пловдив:

Находки от други части на света:

Какво означават всички тези знаци, известни още от времето на палеолита? Решетки, мрежести фигури, ромбове с точка, кръгове, квадрати, спиралите и др. били разпространени елементи от фигуралните композиции на ритуалните съдове, дрехите, свещените предмети, в оформлението на свещените текстове на различните народи по света.

Тълкуванието, че изобразяват „засятото поле“ не е правилно, тъй като са се появили много преди появата на земеделието. Знаците съществували в различни исторически епохи сред различни нации и на различни континенти. Интересно, защо ли?

Скалните рисунки от знаци и символи, открити на различните континенти, съдържат доста еднотипна и специфична символика, което подсказва за общият източник на Знанията, които хората имали.

Всички тези артефакти потвърждават, че древните знаели за сложните процеси на функционирането на материалния свят, в чиято основа се намира своеобразната пространствена решетка от нематериално естество – Езоосмичната решетка.

„В представата на жителя от третото измерение тази енергетическа „конструкция“ напомня по външното си очертание силно сплескан обект, приблизително приличащ на плоска тухла, чиято височина на плоската страна е равна на 1/72 от големината на нейната основа. С други думи, езоосмичната решетка обладава плоска геометрия. Възможността за разширяване на материалната Вселена е ограничена от размера на езоосмичната решетка.

В границите на езоосмичната решетка съществуват 72 измерения (забележка: по-подробно за 72-те измерения вижте в книга „АллатРа“). Всичко, което съвременната наука нарича „материална Вселена“, съществува само в пределите на първите 6 измерения, а останалите 66 измерения – това в своята същност са контролиращи надстройки удържащи „материалния свят“ в определените ограничителни рамки на – шестте измерения. Съгласно древните знания, 66 измерения (от 7-мо до 72-ро включително) също се отнасят към материалния свят, но в своята същност не се явяват такива.

Зад пределите на езоосмична решетка, както се утвърждава и в древните свещени предания на различните народи по света, се намира духовния свят – качествено различен свят, нямащ нищо общо с материалния свят, неговите закони и проблеми.”

Из доклад „ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА“

Нищо чудно, че древните народи толкова внимателно предавали информацията за свещеното число 7. В края на краищата, смисълът на човешкия живот е в разбирането на Истината, в сливането на Личността с Душата. Всички тези свещени места и древни артефакти говорят за духовното освобождение – изхода от 6-те измерения на материалната вселена и прехода към 7-то измерение.

„В символиката на тайните знания седмицата посочва седмото измерение, важно за човека в духовен план. В митологията това число е свързано с характерните идеи за Вселената, използвано е като основно числово обозначение в описанието на световното дърво, пълния състав на божествените пантеони, универсална характеристика на почти всичко, което се изчислява в митологичния космос сред различните народи по света.„

Из книга „АллатРа“

2. Рила планина – България

Рила също е свързана с числото 7.

Говори се, че това място е известно благодарение на християнския светец Йоан Рилски, който дълго време живеел в пещера, хранейки се с корени и билки, молейки се непрестанно на Бога. В официалната версия се казва, че последователите на светеца, привлечени от неговата духовна чистота и откритост, основавали през X-XI в. манастир близо до пещерата, наречен в чест на Йоан.

И ако разровим по-дълбоко във вековете и съпоставим някои факти, става ясно, че по това време в света се е намирал Агапит Печерски и именно благодарение на духовния скок, породен от тази велика Личност, през XI – XII в. били построени множество манастири и храмове в различни държави.

Входната порта на Рилския манастир

Входната порта на Рилския манастир привлича вниманието с необичайният си знак, намиращ се над главата на Йоан. Той е доста древен. Значението му е описано в книгата на А.Нових “Птици и камък”:

„Слънце, в което имало триъгълник с око, – завърши обяснението си Сенсей. Това е печата на Шамбала…

Ето още информация от друга книга на писателката:

А що се касае Шамбала, парадокса е в това, че във всички световни религии се използват едни и същи духовни зърна на знанието, чиито първоначален източник се явява Шамбала. Но самата Шамбала никога не се намесва в човешките дела, оставяйки хората да направят своя избор.

За хората, Шамбала, на първо място, това – са чисти знания, които идват от онази друга страна на съзнанието и могат да се разкрият на всеки човек, който работи над себе си, над чистотата на своите помисли, задържайки доминацията на агатодемона и Любовта си към Бога… така, че не трябва да се търси във външното …. Нужно е единствено да се погледне навътре в себе си и да се въдвори ред в този свят: да се изясни кой, кой е и за какво е дошъл в този свят.

Шамбала? Е, това е един вид обител, разположена високо в планините. Но тя е известна с екипа от учени, които живеят там, които по своето духовно и научно-техническо ниво отдавна са изпреварили съвременното човечество."

Из книга “Езоосмоз”

Недалеч от Рилския манастир, който някога е бил най-големият център на образованието в България, се намират седем езера.

Седемте рилски езера са група от езера с ледников произход. Те са разположени в северозападната част на Рила планина. Езерата са разположени 2000 м. надморска височина.

Всяко от седемте езера има свое име, свързано с неговите характеристика:

• Най-високото езеро – Сълзата се нарича така, заради чистата си вода, която позволява да се види дъното на езерото.
• Следващото по височина – Окото се нарича така, заради почти перфектната си овална форма. Окото е най-дълбокото естествено езеро в България с дълбочина 37,5 м.
• Езерото Бъбрека има най-стръмните брегове от цялата група.
• Езерото Близнака е най-голямото по площ.
• Езерото Трилистника има неправилна форма и ниски брегове.
• Най-малкото езеро е Рибното езеро.
• Долно езеро е най-ниско от всички. То събира изтичащата от други езера вода и дава началото на Джерманската река.

Седемте рилски езера играят много важната роля сред месата, смятани за свещени. Те се свързват също така и със седемте основни чакри в човека.

„Напомням, че чакра в превод от санскрит означава „колело“ (преди това „кръг“, „диск“). Чакрите са своеобразни енергийни центрове в невидимата част от конструкцията на човека, чрез които протича движението на енергиите (енергийните вихри). На изток вместо думата „чакра“ се използва – „лотос“ („падма“) за обозначение на седемте енергийни човешки центъра. Между другото, в същия този суфизъм се практикува аналогична духовна работа с основните (шест) фини енергийни центъра в човешкото тяло („латаиф”)"

Из книгата „АллатРа“

3. Храмът на Слънцето – Крим, Русия

Този мегалитен комплекс има няколко имена, и се споменава в легендите и преданията на много народи, населявали Крим в древността. Храмът на Слънцето се нарича още и Кримският Стоунхендж, Каменното цвете, Зъбите на дракона, Седемте братя и вероятно още много други имена, които не знаем.

Мнозина посещават това място заради необикновената му сила. Съществува мнение, че представлява структура, изградена от предишната цивилизация.

Описание:

„Това е място, което наподобява отворена длан със седем огромни каменни пръста. Именно така ги наричат – „Седемте пръста". „Каменните цветчета са с височина от 8 до 12 метра и стоят под ъгъл 60 градуса спрямо централният каменен олтар. Самото съоръжение е като съвременна антена наклонена на 45 градуса спрямо хребета. Най-добрата гледка към комплекса се намира на противоположния склон на Илияс-Кая. Разположението на камъните дава възможност за наблюдение на лятното и зимното слънцестоене."

Мнозина разсъждават относно произхода и значението на тези места. Някои хора пишат, че „природата познава явление, при което такива форми могат да се появят без човешка намеса”, но когато погледнем местоположението и размера на камъните, неизбежно започваме да вярваме в космическите сили и неземния произход на подобни необичайни места на силата като това в централната част на Крим.

Над храма се намира планина Иляс-Кая. На върха й е имало средновековен монашески храм св. Иля, съществувал през X-XV в. Хиляди поклонници, монаси и посетители се катерят вече стотици години по планинската пътека до манастира, от който днес са останали само части от основите и парченца керемиди.

Около Храма на Слънцето по ръцете на хората преминават електрически разряди, освен това там се наблюдава оптическото явление Глория. В Китай това явление се нарича „Светлината на Буда”. Дъгообразният ореол около сянката на наблюдателя е бил интерпретиран като степен на просветление.

Този ефект се обяснява с дифракцията на светлината, която се отразява в капките на облака и се връща към наблюдателя. Човек вижда отражението си в светещия многоцветен ореол, разположен на километри от него. Същите отражения са били наблюдавани от корабите и самолетите. Наблюдението на феномена е много интересно и не е сложно да бъде фиксиран с камера.

За повече информация за това място вижте следното предаване:

Спомням си също един стих от поемата на българския поет Васил Марков:

…и като че ли тези фигури имат връзка,
която бедното човечество трябва да търси,
между космическия Разум и Земята.
Послание, което всеки трябва да разгадае…

Седемте мегалитни камъка на Храма на Слънцето, разположени под наклон и в кръг, от далече приличат на венчелистчета от лотосовия цвят. Това ме подсети за откъса от книгата на А.Нових “Езоосмоз”, свързан с Храма на Лотоса, намиращ се в пещера, също в Крим:

„Но най-много поразяваха със своите размери и идеални форми венчелистчетата на сталагмитения лотос. Просто не можех да откъсна очи от белоснежната им красота…

Трудно бе да се повярва, че подобна лотосова красота и именно седем на брой венчелистчета е била създадена само от природата. И ако не е от природата от кого? Кой е можел да предположи с такава точност и с хилядолетия напред посоката на капките, сътворили със своята непрестанна работа подобно чудо?!"

Възможни са различни тълкования на всички тези места. Храма на Слънцето го наричат още и Седемте братя. А хълмовете на Пловдив се свързват със седем камили. Струва ми се, че тази символика е свързана с преданието за седемте мъдреца, които наблюдават и поддържат този свят.

В света съществуват още много места, свързани със свещеното число 7. Например, Киев, който също, както и Пловдив, е разположен върху 7 хълма:

„В древността, Киев бил наричан града на трите хълма, след това на седемте хълма поради уникалното му местоположение на десния бряг на река Днепър. Колкото по-далече стигала цивилизацията, толкова повече хълмове заемал. Градът успял да запази своята привлекателност и по времето на научнотехническия прогрес, съчетавайки новата архитектура не само с древните постройки, но и с островчетата на девствената природа. Киев е бил и до ден-днешен си остава един от най-загадъчните градове на Земята."

Из книга „Птици и камък“

Но, за съжаление, на съвременното човечество, въпреки видимия си технически прогрес, му липсват много Знания, които предишните цивилизации притежавали, но били загубени през хилядолетията. Това може лесно да се проследи, като се обърне внимание как истината се заменя с лъжа.

Веднъж в Ермитажа се случи интересна случка, която ми даде причината да напиша тази статия. В залата на шумерското изкуство, където по това време се намираше детска група, станах свидетел на един разговор: Едно момиченце разглеждаше древното божеството с птича глава (по-долу е показана снимка на релефа. Добре е да се обърне специално внимание на факта, че на дървото до божеството има 7 цветя с по 7 листа на всяко цвете.)

Екскурзоводът, забелязвайки интереса на момичето, се приближи до него и каза: „Това е неизвестно божество на бъдещия живот, никой не знае името му. Какво би си пожелала? Можеш да го помолиш за повече бонбони в бъдещия живот."

Екскурзоводите също могат да грешат. Освен погрешната интерпретация на значението на релефа, с помощта, на който нашите предци са се опитали да ни предадат Изконното Знание, той сее и подмени за целта на човешкия живот… Главното в този живот е да разберем какъв е неговият смисъл и да не разменяме своето безсмъртието за празни желания и лъскави бонбони. Та нали човек може да моли единствено за спасението на Душата си.
За да не се изгубим в потока от лъжливата информация и да разберем тази простичка истина ни помагат Изконните Знания за човека и света. Случката в Ермитажа ме вдъхнови да напиша статията. По-рано си чудех как мога да бъда полезен, живеейки в моя град – Санкт Петербург. Тогава ми предложиха да напиша статия за ценните находки в Ермитажа, сред които, честно да си кажа, има неизброимо количество, свързани със свещеното число 7. Числото, за чието значение прочетох с огромен интерес в книга „АллатРа“. В края на краищата, не трябва да мълчим, когато подменят Изконните Знания пред очите ни. Необходимо е да ги съберем внимателно и да ги предадем на бъдещо поколение.

Затова Ви предлагам да го направим заедно. Изпращайте вашите находки и интересна информация, Та нали заедно можем да направим много повече!

allatra_detail04

Коментари

фев 25, 2019 | Публикувано от в Статии